Strona główna
Slide
Sieci współpracy
szkolenia
zajęcia edukacyjne
wystawy
konkursy
przedsięwzięcia
Slide
Nowości
Książki
Multimedia
Slide
Wydarzenia
Jubileusz
Kroniki
Slide
BIULETYN BIBLIOTEKA AKTYWNA
Biuletyn Biblioteka Aktywna jest wspólnym przedsięwzięciem bibliotekarzy szkolnych oraz pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie. Jego zadaniem jest wspieranie nauczycieli w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej, popularyzacja różnorodnych form pracy bibliotek, wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli bibliotekarzy.

Zachęcamy nauczycieli bibliotekarzy do zamieszczania na łamach biuletynu własnych publikacji, artykułów, materiałów dydaktycznych.
Slide
czasopisma
prawo oświatowe
publikacje
czytaki
EDUwystawy
współpraca
zestawienia bibliograficzne
Tik?Tak!
linki
Slide
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
na lata 2021-2025, finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. W 2022 roku w ramach NPRC 2.0 Biblioteka otrzymała wsparcie w kwocie 3 000 zł.
Slide
Projekt "Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej" realizowany jest w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy UDA-POWR.02.10.00-00-1014/21-00 zawartej między Ministrem Edukacji i Nauki a Województwem Lubelskim/Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Realizacja przedsięwzięcia we współpracy z 4 bibliotekami pedagogicznymi oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną z terenu województwa lubelskiego stanowi gwarancję rozwoju lokalnych zasobów na rzecz edukacji włączającej oraz sprzyja wymianie doświadczeń.