wyniki dyktanda

wyniki dyktanda

GRATULUJEMY!!! 

WYNIKI
uwaga remont

uwaga remont

wystawa

wystawa

Do 24 maja 2024 roku w holu Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie można oglądać wystawę prac plastycznych dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 8 w Chełmie pt. Wiosenne inspiracje. Serdecznie zapraszamy!

polecamy

polecamy

Akcja Żonkile

Akcja Żonkile

19 kwietnia przypada 81. rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. Nasz Biblioteka włącza się w akcję poprzez zorganizowanie wystawy książek i materiałów upamiętniających wydarzenia z tamtego czasu, rozdawanie symbolicznych żonkili czytelnikom oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjnych (w terminie od 22 kwietnia do 30 maja).

UWAGA! Zajęcia organizowane w bibliotece max. do 20 osób. Zajęcia w szkołach przeprowadzimy wyłącznie na terenie m. Chełma.

Szczegóły: 82/562 24 81, 82/562 24 83, 82/562 24 85

O akcji

Nowości

BIULETYN BIBLIOTEKA AKTYWNA

Biuletyn Biblioteka Aktywna jest wspólnym przedsięwzięciem bibliotekarzy szkolnych oraz pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie. Jego zadaniem jest wspieranie nauczycieli w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej, popularyzacja różnorodnych form pracy bibliotek, wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli bibliotekarzy.

Zachęcamy nauczycieli bibliotekarzy do zamieszczania na łamach biuletynu własnych publikacji, artykułów, materiałów dydaktycznych.

Numer 25/2020

Numer 26/2021

Numer 27/2022

Numer 28/2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. W 2022 roku w ramach NPRC 2.0 Biblioteka otrzymała wsparcie w kwocie 3 000 zł.