Do finału Konkursu przystąpiło 49 uczestników z 26 szkół. Oceny nadesłanych nagrań dokonały dwie niezależne komisje konkursowe:

Komisja 1 (kategoria wiekowa: klasy 1-3 szkoły podstawowej oraz klasy 4-6 szkoły podstawowej) w składzie:

 • dr Teresa Giedz-Topolewska, adiunkt w Instytucie Neofilologii PWSZ w Chełmie - przewodnicząca
 • Anna Pietuch, kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Chełmskiej Biblioteki Publicznej
 • Mariusz Fajman, nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

Komisja 2 (kategoria wiekowa klasy 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe) w składzie:

 • Wanda Jaroszczuk, redaktor naczelna tygodnika Super Tydzień Chełmski - przewodnicząca
 • Beata Patkowska, konsultant ds. przedmiotów humanistycznych w LSCDN Oddział w Chełmie
 • Anna Chałaj-Grajner – nauczyciel bibliotekarz w Szkole Policealnej – Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie

Komisja 1, po wnikliwym obejrzeniu nagrań postanowiła przyznać:

 • w kategorii klas 1-3 szkoły podstawowej Tytuł Mistrza Pięknego CzytaniaMai Kuśniewskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie (opiekunowie: Lidia Sułek, Elżbieta Kaczyńska)

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

- Gabriela Wiśniewska, uczennica Szkoły Podstawowej w Stawie (opiekunowie: Mariola Dudkiewicz, Anita Pękała, Rafał Czachorek)

- Jagoda Kozak, uczennica Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Izbicy (opiekun Anna Kosiarska)

- Milena Lasota, uczennica Szkoły Podstawowej w Uhrze (opiekunowie: Marta Humin, Jolanta Kuczyńska-Sieciechowicz)

- Zofia Szelest, uczennica Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie  (opiekun: Urszula Wojewódzka)

 • w kategorii klas 4-6 szkoły podstawowej Tytuł Mistrza Pięknego Czytania – Mai Oryszkiewicz-Polakowskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie (opiekunowie: Lidia Sułek, Elżbieta Kaczyńska)

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

- Aleksandra Lasota uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krasnymstawie (opiekun: Dorota Niemczycka)

- Iga Staśkiewicz uczennica Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach (opiekun: Katarzyna Olszewska)

Komisja 2, po wnikliwym obejrzeniu nagrań postanowiła przyznać:

 • w kategorii klas 7-8 szkoły podstawowej Tytuł Mistrza Pięknego Czytania – Annie Kiszczak uczennicy Szkoły Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym (opiekun: Leszek Duda)

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

- Patryk Borkowski uczeń Szkoły Podstawowej w Dubience (opiekun: Bożena Stępień)

- Nikola Wójtowicz uczennica Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Okszowie (opiekun: Irena Mariańska)

- Patryk Dubaj uczeń Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Izbicy (opiekun: Anna Kosiarska)

- Bartłomiej Zacharski uczeń Szkoły Podstawowej im. KOP w Wytycznie (opiekun Monika Jurczuk)

- Lena Szewczuk uczennica Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie (opiekun: Anna Łukomska)

- Klaudia Czyż uczennica Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach (opiekun: Agnieszka Rutkowska)

 • w kategorii szkoły ponadpodstawowe Tytuł Mistrza Pięknego Czytania – uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie (opiekun: Renata Sidoruk)

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

- Igor Czechowski uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie (opiekun: Małgorzata Krasowska)

- Łukasz Marzec uczeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej (opiekun: Anna Goszczyńska)

Nagrody rzeczowe dla Mistrzów Pięknego Czytania ufundował Marszałek Województwa Lubelskiego. Osoby wyróżnione oraz wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie.

Serdecznie gratulujemy laureatom, dziękujemy wszystkim uczestnikom, nauczycielom i szkołom za udział w tegorocznej edycji. Zapraszamy za rok!

Z uwagi na pandemię nie przewidujemy uroczystego rozstrzygnięcia Konkursu.

Indywidualny odbiór nagród, wyróżnień, dyplomów i podziękowań będzie możliwy od 22 listopada b.r. Kontakt z Organizatorem: kreatywnybpchelm@gmail.com lub tel. (82) 562-24-83, 562-24-84

Szkoły, które wzięły udział w Konkursie:

 1. Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowych Technologii i Języków Obcych „Arka” w Chełmie
 2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie
 3. Szkoła Podstawowa w Żukowie
 4. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu
 5. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym
 6. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy
 7. Szkoła Podstawowa im. KOP w Wytycznie
 8. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy
 9. Szkoła Podstawowa w Stawie
 10. Szkoła Podstawowa w Uhrze
 11. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Okszowie
 12. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Artylerii I Armii Wojska Polskiego w Dubience
 13. Szkoła Podstawowa w Płonce
 14. Szkoła Podstawowa w Uhrusku
 15. Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym
 16. Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach
 17. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krasnymstawie
 18. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie
 19. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie
 20. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie 
 21. II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. G. Orlicz-Dreszera w Chełmie
 22. Liceum Ogólnokształcące im. 27 WDAK w Dubience
 23. Zespół Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie
 24. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej
 25. I Liceum im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie
 26. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie

 

III Otwarte Dyktando Biblioteczne „ Spisz się” już za nami. Jury konkursu po sprawdzeniu tekstów wytypowało laureatów. Zwycięzcą tegorocznego dyktanda została pani EWA MAKUCEWICZ.  Wyróżnienia otrzymali: Łukasz Łoza, Nikoleta Kalińska i Filip Langiewicz. Serdecznie gratulujemy, o terminie odbioru nagród poinformujemy telefonicznie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w naszym wydarzeniu i zapraszamy za rok.

Milo nam poinformować o wynikach konkursu „Pomysł na Lema”!

Jury w składzie:

 • Beata Patkowska, konsultant w LSCDN w Chełmie – przewodnicząca
 • Małgorzata Adamska, nauczyciel w ZSEiM w Chełmie
 • Mariusz Fajman, nauczyciel bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie

po indywidualnym zapoznaniu się z dziesięcioma pracami nadesłanymi na konkurs „Pomysł na Lema” i konsultacjach odbytych drogą online, postanowiło przyznać:

 

 • I miejsce p. Ewie Ładuniuk, nauczycielce ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dorohuczy za scenariusz zajęć „Dyktando Stanisława Lema, czyli jak napisać arcydzieło dla siostrzeńca” oraz quiz w języku polskim i angielskim;

 

 • II miejsce p. Ilonie Winogrodzkiej, nauczycielce ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie za zestaw projektów edukacyjnych dla szkoły podstawowej;

 

 • III miejsce p. Dorocie Gołębiowskiej, nauczycielce bibliotekarce z Zespołu Szkol im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu za quiz ze znajomości książki "Bajki robotów".

Ponadto jury postanowiło przyznać wyróżnienie p. Beacie Tomaszewskiej, nauczycielce z II LO w Chemie za quiz i wykreślankę w aplikacji LearningApps.

Serdecznie gratulujemy laureatom, dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału w naszych kolejnych przedsięwzięciach!

Miło nam poinformować, że zwyciężczynią konkursu z tytułem laureata I miejsca została uczennica klasy 8a Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmie - KAROLINA HANC, która zdobyła najwyższy wynik punktowy spośród blisko 50 uczestników konkursu.

Ponadto, w gronie laureatów znaleźli się również:
Zofia Zalewska – Zespół Szkół w Woli Uhruskiej,
Sofia Ostapiuk – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dorohusku,
Aleksandra Piechowska – Szkoła Podstawowa w Jaślikowie

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie a ich nauczycielom-opiekunom za wsparcie!

W maju ogłosiliśmy konkurs PROJEKTANCI EDUKACJI ZDALNEJ na najciekawsze opisy doświadczeń i pomysłów wykorzystania narzędzi TIK na lekcjach podczas pracy zdalnej. 

Zadanie konkursowe polegało na napisaniu artykułu lub scenariusza, w którym nauczyciel miał podzielić się swoimi doświadczeniami z pracy z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji na swoich lekcjach. Mogła to być krótka relacja, opis narzędzia i jego przydatności z Twojego punku widzenia.

Zwycięzcą konkursu została Pani Marzena Mazurek - Dymczyk, nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Stołpiu, autorka artykułu "Nauczanie zdalne nie jest nudne". Otrzymała nagrodę główną czytnik e-booków!

Komisja przyznała dwa wyróżnienia: Pani Agnieszce Grabowskiej oraz Pani Monice Koziej

GRATULUJEMY!

Wyniki konkursu fotograficznego

Książka dobra na wszystko”.

W konkursie wzięło udział 39 osób, które nadesłały łącznie 47 zdjęć. Jury konkursowe przyznało następujące nagrody:
I miejsce
„Książka na tle łanów rzepaku”- autor zdjęcia: Martynka

II miejsce
„Chłopięca radość w otoczeniu książek”- autor zdjęcia: Natalia

III miejsce
„Czytelniczka w centrum książkowego serca”- autor zdjęcia: Katarzyna

Wyróżnienie
„Pociąg do książek”- autor zdjęcia: Spini

Gratulujemy zwycięzcom!
Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie wszystkim uczestnikom.

Prace laureatów i pozostałe zdjęcia nadesłane na konkurs 

Konkurs skierowany był do dzieci z klas I-IV szkół podstawowych z Chełma powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie ozdoby świątecznej (bożonarodzeniowej) z wykorzystaniem surowców wtórnych. Pomysł oraz technika wykonania miała być dowolna, jednak ozdoby świąteczne MUSIAŁY być wykonane z surowców wtórnych (np. opakowań papierowych, szklanych, plastikowych, gazet itd.) lub materiałów naturalnych (np. drewno, siano, słoma, szyszki, ziarna zbóż, pestki owoców itd.).

Prace konkursowe uczniowie składali do 18 grudnia.

Komisja Konkursowa miała naprawdę ciężki orzech do zgryzienia... Na konkurs nadesłanych zostało 60 prac z 11 placówek oświatowych z Chełma, Włodawy, Rejowca, Uhra, Okszowa, Żmudzi, Krupego. Wszystkie prace były zgodne z wymaganymi kryteriami. Wyróżniały się oryginalnością, pomysłowością i techniką wykonanej pracy. Zarówno Komisja, w skład której weszły: Agnieszka Rosochacka, Joanna Sobańska i Urszula Jankowska, jak i Pracownicy Biblioteki byli pod ogromnym wrażeniem. Wszystkie eko-ozdoby zostały wyeksponowane na wystawie w holu Biblioteki i podziwiane przez cały miesiąc przez Czytelników. W Bibliotece zapanował eko-świąteczny klimat.

Decyzją Komisji wyłoniono zwycięzców, przyznano I, II i III miejsce.

I miejsce - KINGA MIELNICZUK (Szkoła Podstawowa nr 11 w Chełmie)

II miejsce - PAWEŁ SADO (Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie)

III miejsce - ALEKSANDRA WIORKO (Szkoła Podstawowa w Rejowcu)

Gratulujemy!!!

Uroczyste wręczenie nagród Zwycięzcom odbyło się 4 lutego (wtorek) o godzinie 13:00 w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie (ul.Wieniawskiego 15) w Czytelni. Laureaci otrzymali zestawy konstrukcyjnych klocków KORBO.

Fotorelacja z wręczenia nagród