Brak opisu.

przedsięwzięcia edukacyjne

Cykl zajęć edukacyjnych z robotyki i programowania dla uczniów szkół podstawowych (klasy 0-8). Zajęcia odbywają się w placówkach edukacyjnych oraz w bibliotece. Głównym celem przedsięwzięcia jest rozbudzenie zainteresowania uczniów programowaniem oraz poznanie podstawowych pojęć związanych z robotyką. W trakcie realizacji zadań uczniowie doskonalą umiejętność logicznego myślenia, powiązywania współrzędnych, myślenia analitycznego, a także kreatywność.

W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzamy zajęcia z użyciem robotów: Dash&Dot, Cue, sterowana gąsienica Fisher Price, Ozoboty (programowanie w aplikacjach, budowanie instrukcji, sterowanie). Wdrażamy elementy programowania blokowego (gra planszowo mobilna Scottoe Go!), języków: python, java, java script. Wykorzystujemy roboty posiadające sztuczną inteligencję, gry komputerowe do nauki programowania, klocki konstrukcyjne KORBO, matę do kodowania, kolorowe kubeczki, krążki, tablety i wiele innych.

Szkoły, które dołączyły do MOBILNEGO KLUBU KODERA: Szkoła Podstawowa nr 6 w Chełmie, Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie, Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie , Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, Szkoła Podstawowa w Białopolu.

Koordynatorki przedsięwzięcia: Magdalena Machowicz, Joanna Sobańska (Wydział Promocji i Wspomagania Edukacji)

FOTORELACJA

Priorytetem działań dydaktycznych placówki oświatowej jest nauka wzorców wychowania w duchu poszanowania godności osób dotkniętych deficytami oraz tworzenie programów skoncentrowanych na prawach i jakości życia osób niepełnosprawnych, którzy są integralną częścią społeczeństwa. Założenia te są podwaliną realizowanej w roku szkolnym 2022/2023 innowacji pedagogicznej Migaj, zrozum, pomagaj – nauka języka migowego dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Jej celem jest przybliżenie świata, potrzeb, postaw i kultury osób niepełnosprawnych, wychowanie w zakresie podejmowania działań internalizacji postaw tolerancji, pozytywnych wartości, wrażliwości, poszanowania praw człowieka i przygotowanie społeczne dzieci do realnych sytuacji życiowych bazujących na kontaktach z niepełnosprawnymi rówieśnikami.

Uczniowie będąc pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego świadomie nadają własne i cudze komunikaty, są odbiorcami zarówno zamierzonych, jak i nie zamierzonych informacji. Holistyczny i świadomy kontakt z otoczeniem odbywa się poprzez różne kanały, akty mowy, gesty, które stają się kluczem do poznawania skomplikowanego świata, pojmowania i interpretowania różnych zależności i wielowymiarowości niepełnosprawności.

Nauka elementów języka migowego, poznanie świata i kultury osób głuchych opiera się na kontekstowej integracji w edukacji wczesnoszkolnej. Umożliwia ona posługiwanie się w czasie zajęć wszystkimi funkcjami języka i stwarza warunki do aktywności werbalno-ruchowo-mimicznej.

Autor innowacji: Urszula Mazurek

Uczestnicy innowacji: uczniowie klasy 2 Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu

Współczesna edukacja odbywa się w warunkach otwartości, uwrażliwienia i  kształcenia u każdego dziecka podejścia i wypracowania pozytywnych wzorców wobec niepełnosprawności i osób nią dotkniętych. Idee te są podstawą innowacji pedagogicznej Migające rączki – nauka języka migowego dla dzieci przedszkolnych, realizowanej w roku szkolnym 2022/2023. Niepełnosprawność wiąże się z niemożnością pełnego uczestnictwa w społeczeństwie ze względu na bariery społeczne, kulturowe, architektoniczne. Dzieci posiadając naturalne zdolności komunikacyjne, bardzo łatwo nawiązują relacje, których fundamentem jest kontakt z rozmówcą takim, jakim jest, prezentują postawę otwartości na relacje z osobami niepełnosprawnymi. Program innowacji wspomaga treści nauczania realizowane w przedszkolu nakierowane na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dotyczącymi alternatywnej komunikacji i edukacji włączającej. Rozwija pozytywne postawy moralne, etyczne, społeczne, pozwalając czuć się dobrze w towarzystwie osób niepełnosprawnych, kształtujące u dzieci postawę zrozumienia, tolerancji, akceptacji i szacunku. Program oparty jest na wieloprofilowej indywidualizacji potrzeb dziecka przedszkolnego w celu rozwoju jego kompetencji komunikacyjnych, osobistych i społecznych, które przygotują go do samodzielnego, wartościowego funkcjonowania dzięki wielorakiej integracji z innymi członkami najbliższego otoczenia.

Autor innowacji: Urszula Mazurek

Uczestnicy innowacji: dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 15 w Chełmie

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu obchodziliśmy z nauczycielami. Zorganizowaliśmy dla nich szkolenie online Nauczyciel - specjalista od bezpieczeństwa w sieci z ogromną ilością różnych materiałów do wykorzystania na lekcjach, w tym nasze autorskie filmy oraz scenariusze. Szkolenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, co świadczy o tym, że temat jest bardzo ważny i nauczyciele potrzebują bieżących informacji na temat zagrożeń i cyberprzemocy. W szkoleniu udział wzięło 96 nauczycieli z różnych szkół i placówek oświatowych.

Koordynatorki przedsięwzięcia: Magdalena Machowicz, Joanna Sobańska (Wydział Promocji i Wspomagania Edukacji)

Po raz kolejny wzięliśmy aktywny udział w akcji promującej kodowanie i programowanie Code Week. Tym razem przeprowadziliśmy cykl zajęć z wykorzystaniem robotów (interaktywna sterowana gąsienica, Dash&Dot, Ozoboty, Cue, Scottie Go!) w placówkach oświatowych (PM nr 3, PM nr 5, SP nr 5, SP nr 8, ZWiPPP). Biorąc udział w akacji każdego roku przypominamy jak ważne jest wprowadzanie elementów kodowania i programowania na zajęciach edukacyjnych. Uczniowie rozwijają umiejętność logicznego myślenia, powiązywania współrzędnych oraz kreatywność. Dziękujemy za aktywny udział!

Co to jest Internet? Jak z niego bezpiecznie korzystać? Jakie zagrożenia możemy spotkać w Internecie? Jak ich uniknąć? To tylko niektóre problemy, jakie poruszyliśmy podczas zajęć edukacyjnych online zorganizowanych dla szkół z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Zróżnicowaliśmy tematykę zajęć dla poszczególnych grup wiekowych: klasy 1-3 (Co można robić w Internecie? Plik i Folder w sieci), klasy 4-6 (Znajomy nieznajomy, czyli 007 zaloguj się), klasy 7-8 (O jeden film za daleko, czyli zaklej kamerkę lub myśl). 

Zainteresowanie zajęciami przeszło nasze oczekiwania! W zajęciach udział wzięło 2500 uczniów z 26 szkół podstawowych

Dla nauczycieli przygotowaliśmy kurs e-learningowy na naszej platformie edukacyjnej Bezpieczni w Internecie - wszystko, co nauczyciel wiedzieć powinien. Kurs ukończyło 84 nauczycieli.

Uczniowie mieli do wykonania misje, podczas których stworzyli rewelacyjne prace na temat cyberprzemocy. 

Przedsięwzięcie zorganizowały: Magdalena Machowicz i Joanna Sobańska (Centrum Zastosowań TIK)

Galeria prac uczniów

O DBI | SaferInternet

Koty, kociaki... Kto ich nie kocha? W tym roku po raz pierwszy wzięliśmy udział w Światowym Dniu Kota. W ramach tej inicjatywy przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne w formie online dla przedszkolaków. Był teatrzyk kamishibai "Kot w butach", kocie origami, papierowe koty, zabawy, tańce i kodowanie z kotami. 

W zajęciach udział wzięło 600 przedszkolaków z 21 placówek z Chełma i okolic. DZIĘKUJEMY za wspólną zabawę i zaangażowanie! 

Zajęcia przeprowadziły: Agnieszka Chaber, Magdalena Machowicz, Joanna Sobańska

Galeria prac dzieci

W tym roku bardzo aktywnie włączyliśmy się do akcji promującej kodowanie i programowanie Code Week. Ze względu na ograniczone możliwości, postanowiliśmy wesprzeć placówki oświatowe w ramach organizacji akcji w nieco inny sposób niż zwykle. Ty razem nie prowadziliśmy zajęć z wykorzystaniem robotów. Postawiliśmy na zajęcia w formie online! Przygotowaliśmy scenariusze zajęć z elementami kodowania, opracowaliśmy karty pracy dla poszczególnych grup wiekowych, zorganizowaliśmy zajęcia zdalne przy wykorzystaniu platformy clickmeeting. Wyszło ciekawie! :) Nawiązaliśmy współpracę z nowymi placówkami (Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmie). W akcję włączyła się także Szkoła Podstawowa nr 5, z którą współpracujemy od kilku lat. Zapoznaliśmy dzieci z podstawowymi zagadnieniami związanymi z programowaniem i kodowaniem. 

Code Week 2018 | .eTwinning Polska

Już od 3 lat włączamy się ogólnopolską akcję Noc Bibliotek. W tym roku po raz pierwszy w formie zdalnej. Daliśmy radę! Opracowaliśmy ciekawe materiały edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które zostały wykorzystane podczas Nocy. Uczniowie wzięli udział w projekcji filmu "Jakub, Mimmi i gadające psy” (Jekabs, Mimmi un runajosie suni”) w reż. Edmundsa Jansona, Łotwa, Polska, 2019, który powstał na podstawie książki łotewskiej pisarki Luize Pastore „Maskackas stasts” (niewydanej jeszcze w Polsce). To nagrodzona przez jury na festiwalu Kino Dzieci 2019 za „empatyczne, wrażliwe i atrakcyjne artystycznie ukazanie historii, która zaskakuje oryginalnością a zarazem porusza ważne współczesne problemy kulturowe i cywilizacyjne świata dzieci i dorosłych”,  współtworzona przez Polaków, oryginalna w formie animacja, która opowiada o budowaniu porozumienia i zachęca do wspólnego działania w trosce o najbliższe otoczenie i przyrodę. Po projekcji filmu uczniowie tworzyli plakaty promujące konieczność dbania o środowisko lokalne, jego estetykę i przyrodę. Wzięli udział w burzy mózgów oraz pogadance. Zorganizowali mini happening na terenie swojej szkoły. Druga część zajęć miała nieco mroczny charakter. Uczniowie podzieleni na grupy grali w interaktywną grę, której akcja rozgrywa się w murach naszej biblioteki. Odpowiadali na pytania, rozwiązywali zagadki, wykonywali zadania. 

Do naszej akcji włączyły się szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Sielcu, Szkoła Podstawowa w Stawie oraz ZSCKR w Okszowie.

Dziękujemy nauczycielom i uczniom za zaangażowanie i współpracę!

Materiały do pobrania - Noc Bibliotek

Po raz pierwszy wzięliśmy udział w projekcie – Lubelskie Wirtualne Dni Nauki, które odbyły się we współpracy uczelni wyższych: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Lubelskiej oraz Miasta Lublin. Wydarzenie było transmitowane online na portalu Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji www.lui.lublin.eu, w terminie 22-24.09.2020 r.

W ramach projektu i wirtualnych działań o charakterze naukowym, zaprezentowaliśmy naszą Biblioteczną Platformę Zdalnej Edukacji MOODLE. Pochwaliliśmy się zróżnicowaną formą działań, jakie prowadzimy na Platformie i zaprosiliśmy do udziału w naszych bezpłatnych certyfikowanych kursach e-learningowych oraz szkoleniach on-line. Wszystkie zaproponowane przez nas szkolenia skierowane były do nauczycieli, studentów oraz innych zainteresowanych osób. 

Kursy e-learningowe były otwarte dla uczestników od 21.09 do 27.09.2020 r. Kursanci mogli zapisać się na szkolenie i wykonać aktywności w dowolnym momencie, otrzymali CERTYFIKATY.

  • LEKCJA Z KODAMI QR
  • ZACHMURZONA LEKCJA

Szkolenia on-line odbyły się w dniu 23.09.2020 r.

  • JAK PRZEKAZAĆ TAJNĄ WIADOMOŚĆ? – SZYFROWANIE 
  • CANVA – GRAFIKA W EDUKACJI 

Zainteresowanie nasza ofertą było ogromne. W sumie udział w szkoleniach wzięło 138 nauczycieli z całego kraju.

W innej formie ale się udało! Po raz kolejny wzięliśmy udział w międzynarodowej akcji odkrywania talentów. W porozumieniu z Placówkami oświatowymi (PM nr 13 w Chełmie, PM nr 15 w Chełmie, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne RAZEM) zorganizowaliśmy Dzień Kropki w formie online. Zmontowaliśmy film edukacyjny dla dzieci, który przedstawiał losy Vashti, głównej bohaterki Kropki Petera H.Reynoldsa. Po obejrzeniu filmu dzieci odkrywały swoje talenty wykorzystując przygotowane przez nas karty pracy. Nauczyciele otrzymali cały zestaw do przeprowadzenia zajęć w swoich Placówkach (film, karty pracy, scenariusz). Na koniec zajęć każda grupa Przedszkolaków otrzymała pamiątkowe dyplomy za udział w akcji. Dziękujemy za współpracę i włączenie do naszych działań w tym dziwnym wirusowym czasie…

Fotorelacja z Międzynarodowego Dnia Kropki