Brak opisu.

Wykaz aktualnych czasopism dostępnych w naszej bibliotece

 1. Biblioteka Aktywna
 2. Biblioteka Publiczna
 3. Biblioteka w Szkole
 4. Biologia w Szkole
 5. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej
 6. Bliżej Przedszkola
 7. Charaktery
 8. Chemia w Szkole
 9. Dyrektor Szkoły
 10. Dziennik Gazeta Prawna (wersja podstawowa)
 11. Edukacja
 12. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
 13. Edukacja Wczesnoszkolna (zeszyty kieleckie)
 14. Europa dla Aktywnych
 15. Fizyka w Szkole
 16. Gazeta Podatkowa
 17. Gazeta Sawinian
 18. Gazeta Wyborcza
 19. Geografia w Szkole
 20. Głos Nauczycielski
 21. Głos Pedagogiczny
 22. Guliwer
 23. Język Polski w Szkole Podstawowej (zeszyty kieleckie)
 24. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej (zeszyty kieleckie)
 25. Języki Obce w Szkole
 26. Kronika Sejmowa
 27. Kultura i Edukacja
 28. Kwartalnik Pedagogiczny
 29. Mały Książę
 30. Matematyka
 31. Meritum
 32. Mówią Wieki
 33. Niebieska Linia
 34. Niepełnosprawność i Rehabilitacja
 35. Nowy Napis
 36. Nowy Tydzień Chełmski
 37. Pedagogika Społeczna
 38. Polityka Społeczna
 39. Polonistyka
 40. Poradnik Bibliotekarza
 41. Poradnik Językowy
 42. Powinność
 43. Praca Socjalna
 44. Problemy Ochrony Granic
 45. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 46. Psychologia Wychowawcza
 47. Puls Regionu
 48. Remedium
 49. Rocznik Chełmski
 50. Rocznik Pedagogiczny
 51. Serwis Informacyjny Uzależnienia
 52. Super Tydzień Chełmski
 53. Szkoła Specjalna
 54. Świat Problemów
 55. Świetlica W Szkole
 56. Terapia specjalna dzieci i dorosłych
 57. TIK w Edukacji
 58. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 59. Wychowanie na co Dzień
 60. Wychowanie w Przedszkolu
 61. Wychowawca
 62. Wychowujmy!
 63. Życie Szkoły

e-czasopisma

 1. JĘZYKI OBCE W SZKOLE
 2. N@UCZYCIEL
 3. PRZYJACIEL DZIECKA