Wykaz aktualnych czasopism dostęnych w naszej bibliotece

 1. Atest
 2. Biblioteka Aktywna
 3. Biblioteka Publiczna
 4. Biblioteka w Szkole
 5. Biologia w Szkole
 6. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej
 7. Bliżej Przedszkola
 8. Chemia w Szkole
 9. Chowanna
 10. Dyrektor Szkoły
 11. Dziennik Gazeta Prawna (wersja podstawowa)
 12. Edukacja
 13. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
 14. Edukacja Wczesnoszkolna (zeszyty kieleckie)
 15. Europa dla Aktywnych
 16. Fizyka w Szkole
 17. Gazeta Podatkowa
 18. Gazeta Sawinian
 19. Gazeta Wyborcza
 20. Geografia w Szkole
 21. Głos Nauczycielski
 22. Głos Pedagogiczny
 23. Guliwer
 24. Język Polski w Szkole Podstawowej (zeszyty kieleckie)
 25. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej (zeszyty kieleckie)
 26. Języki Obce w Szkole
 27. Kronika Sejmowa
 28. Kultura i Edukacja
 29. Kwartalnik Pedagogiczny
 30. Mały Książę
 31. Matematyka
 32. Meritum
 33. Mówią Wieki
 34. Niebieska Linia
 35. Niepełnosprawność i Rehabilitacja
 36. Nowoczesny Bibliotekarz
 37. Nowy Napis
 38. Nowy Tydzień Chełmski
 39. Pedagogika Społeczna
 40. Polityka Społeczna
 41. Polonistyka
 42. Poradnik Bibliotekarza
 43. Poradnik Językowy
 44. Powinność
 45. Praca Socjalna
 46. Problemy Ochrony Granic
 47. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 48. Psychologia Wychowawcza
 49. Puls Regionu
 50. Remedium
 51. Rocznik Chełmski
 52. Serwis Informacyjny Uzależnienia
 53. Społeczeństwo dla Wszystkich
 54. Super Tydzień Chełmski
 55. Szkoła Specjalna
 56. Świat Problemów
 57. Świetlica W Szkole
 58. Terapia Specjalna
 59. TIK w Edukacji
 60. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 61. Wychowanie na co Dzień
 62. Wychowanie w Przedszkolu
 63. Wychowawca
 64. Życie Szkoły

e-czasopisma

 1. JĘZYKI OBCE W SZKOLE
 2. N@UCZYCIEL
 3. PRZYJACIEL DZIECKA