Brak opisu.

Awans zawodowy nauczyciela – materiały zwarte od 2005 r.

 1. Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli : wzorcowa dokumentacja z komentarzem : zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 r. / Ewa Góra, Renata Mroczkowska. - Stan prawny: marzec 2012 r. Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2012. - 235 s.
 2. Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego: rozwój pedagogiczny od A do Z / Kazimierz Ostrowski. Kraków : "Impuls", 2007. - 239, [1] s.
 3. Dokumentowanie i planowanie rozwoju nauczyciela : poradnik / Marek Grondas, Janusz Żmijewski. Warszawa : Wydawnictwa CODN, 2005. - 148 s. (Rozwój zawodowy nauczyciela).
 4. Jak wspierać rozwój zawodowy nauczycieli / Jeff Jones, Mazda Jenkin, Sue Lord. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne ; Fraszka Edukacyjna, 2008. - 192 s. (Biblioteka Klubu Ergo).
 5. Nauczyciel na starcie / Katarzyna Koletyńska, Halina Sitko. Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 2005. - 48 s. (Biblioteczka Dobrego Nauczyciela).
 6. Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela / Anna Kiełb. //W: Menedżer i kreator edukacji. pod red. Czesława Plewki i Henryka Bednarczyka. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2008. - s. 249-260.
 7. Podręcznik dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych / Kazimierz Makowski ; pod red. Bohdana Orłowskiego. - Wyd. 6 popr. i rozsz. Warszawa : Programowanie Komputerów, 2006. – 128 s. Stan prawny 1.V.2006.
 8. Podręcznik dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych / Kazimierz Makowski ; pod red. Bohdana Orłowskiego. - Wyd. 5 popr. i rozsz. Warszawa : Programowanie Komputerów, 2005. - 128 s. Stan prawny 1.VII.2005.
 9. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej w systemie awansu zawodowego nauczycieli : poradnik : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Pomianowskiej. Warszawa : Wydawnictwa CODN, 2005. - 140 s. (Rozwój Zawodowy Nauczyciela).
 10. Przygotowanie dokumentacji awansu : poradnik nauczyciela / Irena Dzierzgowska ; przy współpracy autorskiej Marii Kotowskiej. - Wyd. 2 popr. Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2009. - 40 s. Wydanie uaktualnione zgodne z nowelizacją Karty Nauczyciela z 15 lipca 2004 i Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 ze zmianą - Dz. U. z 2007 r. Na okł.: Moja teczka awansu.
 11. Rola dyrektora w procesie awansu zawodowego nauczycieli : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Jolanta Kołodziejska. Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008. - 56 s.
 12. Rozwój i awans zawodowy nauczyciela czyli jak uzyskać stopnie nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły / Józef Pielachowski. - Wyd. 5. Poznań : "eMPi2", 2005. - 110, [1] s. (Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego) Rozdz. 2 oraz przykład planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego (wariant 2) opracował Marian Pietraszewski; wzory pism związanych z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego oprac. Tadeusz Komorowski.
 13. Rozwój nauczyciela : od wczesnej do późnej dorosłości / red. nauk. Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. - 188 s. 
 14. Szkolne prawo pracy : poradnik dyrektora szkoły / Teresa Konarska. - Wyd. 2. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 375 s. Stan prawny na 1 grudnia 2011 r. Zawiera: 1. Nawiązanie stosunku pracy: rodzaj, tryb, warunki ; 2. Ustalanie kwalifikacji ;3 Awans zawodowy nauczyciela ; 4. Ocena pracy ;Rozwiązanie stosunku pracy ; 6. Przekształcenie stosunku pracy ; 7. Przeniesienie ; 8. Konsultacja ze związkiem zawodowym ; Wynagrodzenie ; 10. Czas pracy ; 11. Świadczenia i uprawnienia wynikające ze stosunku pracy ; 12. Zasady ustalania i udzielania urlopu wypoczynkowego ; 13. Współpraca dyrektora ze związkami zawodowymi ; 14. Odpowiedzialność dyscyplinarna ; 15. Kara porządkowa ; 16. Ochrona rodzicielstwa ; 17. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika ; 18. Emerytury ; 19. Status zawodowy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne ; 20. Stosunek pracy nienauczycieli.
 15. Tajemnice awansu zawodowego / Jarosław Kordziński. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. - 40 s. (Biblioteczka Dobrego Nauczyciela).
 16. Wsparcie społeczne w rozwoju zawodowym nauczycieli / Anna Szczęsna. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu 
  Zielonogórskiego, 2010. - 223, [3] s. Analiza SWOT instrumentem w planowaniu rozwoju / Renata Tylińska. Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 2005. - 40s. (Biblioteczka Dobrego Nauczyciela).
 17. Wspinaczka po stopniach awansu /. [Cz.] 4, Opiekun stażu. / Irena Dzierzgowska ; przy współpracy autorskiej Marii Kotowskiej. - Wyd. 4 popr. Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2009. - 44, [1] s. Wydanie uaktualnione, zgodne ze stanem prawnym na dzień 15 lipca 2009 r. Zawiera m.in. porady jak planować etapy pracy ze stażystą, jakie powinny być umiejętności młodego nauczyciela, gdzie szukać najważniejszych przepisów prawnych.
 18. Wspinaczka po stopniach awansu /. [Cz.]8, Przygotowanie dokumentacji awansu : poradnik dla nauczyciela. / Irena Dzierzgowska ; przy współpracy autorskiej Marii Kotowskiej. - Wyd. 2 popr. Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2005. - 40 s. Na okł.: Moja teczka awansu. - Wydanie uaktualnione zgodne z nowelizacją Karty Nauczyciela z 15 lipca 2004 i Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004. Praktyczny poradnik dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyrektorów, którego celem jest pomoc w przygotowaniu tzw. "teczek", zawierających wymaganą dokumentację awansu zawodowego. Autorka przekonuje, że dokumentacja ta powinna być prosta, zrozumiała i możliwie zwięzła.
 19. Wspinaczka po stopniach awansu. [Cz.] 1, Nauczyciel stażysta / Irena Dzierzgowska ; przy współpracy autorskiej Marii Kotowskiej. - Wyd. V popr. Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2009. - 40, [1] s. Wydanie uaktualnione, zgodne ze stanem prawnym na dzień 15 lipca 2009 r. Zawiera m.in. porady jak planować etapy pracy w okresie stażu, jak prowadzić dokumentację, jak przygotować się do rozmowy z komisją, co przeczytać, czego się nauczyć, gdzie szukać najważniejszych przepisów prawnych.
 20. Wspinaczka po stopniach awansu. [Cz.] 2, Nauczyciel kontraktowy / Irena Dzierzgowska ; przy współpracy autorskiej Marii Kotowskiej. - Wyd. 4 popr. Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2009. - 44 s. Wydanie uaktualniony, zgodne ze stanem prawny na dzień 15 lipca 2009 r. Zawiera m.in. porady jak planować etapy pracy w okresie stażu, jak prowadzić dokumentację, jak przygotować się do rozmowy z komisją, co przeczytać, czego się nauczyć, gdzie szukać najważniejszych przepisów prawnych.
 21. Wspinaczka po stopniach awansu. [Cz.] 3, Nauczyciel mianowany / Irena Dzierzgowska ; przy współpracy autorskiej Marii Kotowskiej. Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2005. - 44 s. Wydanie uaktualnione, zgodne z nowelizacją Karty Nauczyciela z 15 lipca 2004 r. i Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. Zawiera m.in. porady jak planować etapy pracy w okresie stażu, jak prowadzić dokumentację, co przeczytać, czego się nauczyć, gdzie szukać najważniejszych przepisów prawnych.
 22. Wspinaczka po stopniach awansu. [Cz.] 3, Nauczyciel mianowany / Irena Dzierzgowska ; przy współpracy autorskiej Marii Kotowskiej. - Wyd. 4 popr. Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2009. - 44 s. Wydanie uaktualnione, zgodne ze stanem prawnym na dzień 15 lipca 2009 r. Zawiera m.in. porady jak planować etapy pracy w okresie stażu, jak prowadzić dokumentację, co przeczytać, czego się nauczyć, gdzie szukać najważniejszych przepisów prawnych.
 23. Awans zawodowy nauczyciela / [Dariusz Dwojewski, Michał Kowalski, Wanda Pakulniewicz, Anna Trochimiuk, Leszek Zaleśny]. Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2019. - 99 s. ; 30 cm. Wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na s. 99.
 24. Ocena pracy nauczyciela / Dorota Michalak. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2018. - 48 stron ; 21 cm. (Prawo w Oświacie.). Opracowano na podstawie nowych zasad oceny pracy nauczyciela obowiązujących od 1.09.2018 r. Wykaz aktów prawnych na stronie 4. Dla nauczycieli, związkowców i dyrektorów szkół.

Awans zawodowy nauczyciela - artykuły z czasopism od 2015 r.

 1. ABC nauczyciela kontraktowego / Maria Pecyna. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 3, s. 26-28.
 2. ABC nauczyciela mianowanego / Maria Pecyna. // Głos Pedagogiczny. - 2017, czerwiec (90), s. 42-45.
 3. ABC nauczyciela mianowanego / Maria Pecyna. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 5, s. 30-32.
 4. ABC nauczyciela stażysty / Maria Pecyna. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 1, s. 29-31.
 5. Awans zawodowy w pytaniach i odpowiedziach / Joanna Lesińska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 2, s. 34-36.
 6. Dokumentacja do wniosku nauczyciela mianowanego, czyli co zawrzeć w opisie i analizie realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego / Maria Pecyna. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 6, s. 25-29.
 7. Dyrektor szkoły na ścieżce awansu / Jan Chojnacki. // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 6, s. 36-40.
 8. Egzamin nauczyciela kontraktowego / Maria Pecyna. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 4, s. 26-28.
 9. Nowa ścieżka awansu zawodowego pedagoga szkolnego / Małgorzata Łoskot. // Głos Pedagogiczny. - 2018, wrzesień (101), s. 8-11.
 10. Opis i analiza przypadku jako szczególne zadanie kandydatów na stopień nauczyciela dyplomowanego / Jan Lewandowski. // Głos Pedagogiczny. - 2015, styczeń (65), s. 50-54.
 11. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego / Kinga Kurczek, Elżbieta Kubacka. // Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 6, s. 10-11.
 12. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego / Kinga Kurczek. // Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 9, s. 16-18.
 13. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola / Maria Pecyna. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 7, s. 34-36.
 14. Powiązanie oceny pracy nauczyciela z awansem zawodowym / Dariusz Skrzyński. // Bliżej Przedszkola. - 2018, nr 4, s. 6-13.
 15. Przerwy w odbywaniu stażu : przedłużanie i kontynuacja / Maria Pecyna. // Głos Pedagogiczny. - 2015, maj (69), s. 57-59, 40-41.
 16. Rola opiekuna stażu / Maria Pecyna. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 9, s. 42-44.
 17. Wzór wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. // Głos Pedagogiczny. - 2017, czerwiec (90), s. 28-29.
 18. Zakończenie stażu awansu zawodowego i co dalej? : 10 wskazówek dla nauczyciela i dyrektora / Dariusz Skrzyński. // Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 5, s. 10-17.
 19. Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli / Paweł Nowak. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 8, s. 33.
 20. Zmiany w awansie zawodowym po 1 września 2018 r. / Dariusz Skrzyński. // Bliżej Przedszkola. - 2018, nr 3, s. 8-11.
 21. Zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli / Maria Pecyna. // Głos Pedagogiczny. - 2017, październik (92), s. 48-50.
 22. Awans zawodowy nauczyciela mianowanego - wzory dokumentów. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2019, nr 3, s. 27-36.
 23. Zmiany na ścieżce awansu zawodowego nauczyciela / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska. // TIK w Edukacji. - 2018, nr 2, s. 72-74.
 24. Awans zawodowy nauczyciela / Ewa Norkowska. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2019, nr 1, s. 54-61.
 25. Praktycznych rad kilka. Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2019, nr 21, s. 18.
 26. Awans zawodowy nauczyciela stażysty : wzory dokumentów. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2019, nr 2, s. 33-41.
 27. Co my robimy?! / Magdalena Kaszulanis. // Głos Nauczycielski. - 2018, nr 24, s. 3.
 28. Awansowe fakty i mity / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2019, nr 6, s. 17.
 29. Awansowe fakty i mity / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2019, nr 4, s. 17.
 30. Awansowe fakty i mity / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2019, nr 5, s. 17.
 31. Awansowe grzechy główne. Cz. 1 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2020, nr 14/15, s. 21.
 32. Awansowe grzechy główne. Cz. 1 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2019, nr 22, s. 17.
 33. Awansowe grzechy główne. Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2020, nr 16/17, s. 26.
 34. Awansowe grzechy główne. Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2019, nr 23, s. 17.
 35. Awansowe grzechy główne. Cz. 3 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2019, nr 24, s. 17.
 36. Awansowe pytania / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2020, nr 9, s. 17.
 37. Bądź dobrym opiekunem. Cz. 6 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2020, nr 3, s. 17.
 38. Bądź dobrym opiekunem. Cz. 5 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2020, nr 1-2, s. 25.
 39. Dyplomowanie dla nietypowych / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2018, nr 31/32, s. 24-25.
 40. Dyplomowany po zmianach. Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2018, nr 40, s. 18.
 41. Jak o tym napisać?. Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2019, nr 11, s. 17.
 42. Jak ułożyć teczkę? : awans zawodowy / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2019, nr 14, s. 18.
 43. Jak zostać kontraktowym?. Cz. 1 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2019, nr 35, s. 18.
 44. Jak zostać kontraktowym?. Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2019, nr 36, s. 18.
 45. Jak zostać kontraktowym?. Cz. 3 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2019, nr 37, s. 18.
 46. Jak zostać kontraktowym?. Cz. 4 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2019, nr 38, s. 18.
 47. Jak zostać kontraktowym?. Cz. 5 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2019, nr 39, s. 18.
 48. Jak zostać mianowanym?. Cz. 1 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2019, nr 40, s. 18.
 49. Jak zostać mianowanym?. Cz. 1 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2018, nr 41, s. 18.
 50. Jak zostać mianowanym?. Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2019, nr 41, s. 17.
 51. Jak zostać mianowanym?. Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2018, nr 42, s. 17.
 52. Jak zostać mianowanym?. Cz. 3 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2019, nr 42, s. 18.
 53. Jak zostać mianowanym?. Cz. 3 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2018, nr 43, s. 18.
 54. Jak zostać mianowanym?. Cz. 4 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2019, nr 43, s. 17.
 55. Jak zostać mianowanym?. Cz. 4 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2018, nr 44/45, s. 26.
 56. Jak zostać mianowanym?. Cz. 5 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2019, nr 44, s. 17.
 57. Jak zostać mianowanym?. Cz. 5 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2018, nr 46, s. 17.
 58. Jak zostać mianowanym?. Cz. 6 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2019, nr 45, s. 17.
 59. Kto pyta, nie błądzi : awans zawodowy / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2020, nr 14/15, s. 25. Artykuł odpowiada na pytania dotyczące m.in. pracy z uczniem zdolnym, pełnienia funkcji opiekuna stażu, realizacji innowacji pedagogicznej.
 60. Kto pyta, nie błądzi : awans zawodowy / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2020, nr 18/19, s. 25.
 61. Kto pyta, nie błądzi : awans zawodowy / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2019, nr 8, s. 17. Artykuł odpowiada na pytania jak będzie wyglądała rozmowa kwalifikacyjna wg nowych zasad oraz, co wchodzi w skład dokumentacji po zmianach w przepisach, które weszły w życie 1 września 2018 r.
 62. Kto pyta, nie błądzi : awans zawodowy / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2019, nr 7, s. 17. Artykuł zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. ścieżki awansu zawodowego nauczycieli wg zasad obowiązujących przed 1 września 2018 r.
 63. Kto pyta, nie błądzi : awans zawodowy / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2019, nr 8, s. 17. Artykuł odpowiada na pytania dotyczące m.in. dokumentów w "teczce na nauczyciela dyplomowanego" oraz dokonywania zmian w Planie Rozwoju Zawodowego przed i po zmianach w przepisach, które weszły w życie 1 września 2018 r.
 64. Kto pyta, nie błądzi : awans zawodowy / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2019, nr 3, s. 17. Artykuł zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. procedury dokonywania oceny pracy nauczyciela wg zasad obowiązujących od 1 września 2018 r.
 65. Nietypowi mają trudniej : Nauczyciel bibliotekarz i jego teczka. Cz. 1 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2020, nr 7, s. 17.
 66. Nietypowi mają trudniej : Nauczyciel bibliotekarz i jego teczka. Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2020, nr 8, s. 17.
 67. Obalamy awansowe mity. Cz. 1 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2020, nr 4, s. 17.
 68. Obalamy awansowe mity. Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2020, nr 5, s. 17.
 69. Obalamy awansowe mity. Cz. 3 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2020, nr 6, s. 17.
 70. Po nowemu, po staremu / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2019, nr 25, s. 17.
 71. Praktycznych rad kilka. Cz. 1 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2020, nr 12, s. 17.
 72. Praktycznych rad kilka. Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2020, nr 13, s. 17.
 73. Prawda czy fałsz? : awans zawodowy. Cz. 1 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2020, nr 20/21, s. 23.
 74. Prawda czy fałsz? : awans zawodowy. Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2020, nr 22, s. 23.
 75. Refleksje (po)awansowe : awans zawodowy / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2019, nr 15, s. 17.
 76. Uwaga! (Nad)interpretacja! / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2019, nr 26, s. 17.
 77. W oczekiwaniu na decyzje : refleksje nauczycieli, którzy są już po... / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2020, nr 20/21, s. 25.
 78. Wiosenne porządki : Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Cz. 1 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2020, nr 10, s. 17.
 79. Wiosenne porządki : Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej. // Głos Nauczycielski. - 2020, nr 11, s. 17.
 80. Awans zawodowy nauczyciela po nowemu, czyli jak zostać nauczycielem kontraktowym i mianowanym / Zofia Szmidt. // Geografia w Szkole. - 2019, nr 4, s. 28-32. Artykuł zawiera charakterystykę wymagań dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego oraz przykładową listę zadań do spełnienia.
 81. Zostań nauczycielem dyplomowanym / Zofia Szmidt. // Geografia w Szkole. - 2019, nr 5, s. 31-35. Artykuł zawiera charakterystykę wymagań dla nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego oraz przykładową listę pytań do przemyślenia przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej i problemów do rozwiązania.
 82. Nowy awans zawodowy krok po kroku / Dariusz Skrzyński. // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 1, s. 12-19.
 83. Zasady dokonywania oceny pracy / Dorota Michalak. // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 12, s. 68-71.