W związku z podejmowaniem działań związanych z realizacją PODSTAWY PROGRAMOWEJ, dotyczących rozbudzania u uczniów zamiłowania do czytania, rozwijających kompetencje czytelnicze, sprzyjających zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów oraz upowszechniających czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Chełmie organizuje w roku szkolnym 2017/2018

III POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY

dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z powiatów: Chełm, Krasnystaw, Włodawa.

Zapraszamy szkoły podstawowe do udziału w konkursie, prosimy nauczycieli polonistów i bibliotekarzy o przekazanie uczniom regulaminu konkursu i zachęcenia ich do udziału w konkursie.

W załączeniu regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia, oświadczeniami i wzorem protokołu.