Konkurs plastyczny

Włączając się w obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP Biblioteka Pedagogiczna
w Chełmie ogłasza konkurs plastyczny na plakat dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych i  gimnazjów

Kiedy myślę Ojczyzna…

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Regulamin

I. Organizator

Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

Osoby odpowiedzialne: Dorota Leszcz, Alicja Czemerys, Elżbieta Szewczyk, Małgorzata Lachowska, Jolanta Miącz, Barbara Żółkiewska

II. Cele konkursu

- włączenie się w obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP

- kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży

- kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa

- rozbudzenie aktywności plastycznej, wrażliwości i wyobraźni uczniów

III. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Chełma i powiatu chełmskiego.
 2. Tematyka plakatu: Kiedy myślę Ojczyzna
 3. Technika plastyczna dowolna płaska (akryl, akwarele, tempery, pastele, ołówek, kolaż, techniki mieszane).
 4. Format: 60cm x 90 cm (papier biały, szary, kolorowy)
 5. Prace indywidualne.
 6. Na odwrocie każdej pracy należy zamieścić informacje:

- imię i nazwisko autora, klasa,

- nazwa i adres szkoły,

- imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń wykonał pracę.

IV. Kontakt

W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z Wypożyczalnią Książek,

tel. 82 562 24 86.

V. Termin i miejsce nadsyłania prac: do 9 czerwca 2018 r., Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie ul. Wieniawskiego 15, 22-100 Chełm, (Wypożyczalnia Książek)

VI .Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

VII. Wyniki konkursu

Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o terminie uroczystego rozdania nagród.

VIII. Nagrody

 1. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

IX. Uwagi dodatkowe

 1. Prace przechodzą na własność organizatora.
 2. Prace niespełniające warunków regulaminu nie będą oceniane.
 3. Wszystkie prace będą prezentowane w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie