„Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie”

Jan Zamoyski

IV Konferencja Skuteczne Nauczanie

Moduł: Edukacja patriotyczna

24 października 2018 r. , godzina 10.00

Po raz kolejny Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie zaprasza dyrektorów placówek oświatowych oraz nauczycieli i wychowawców na konferencję z cyklu „Skuteczne Nauczanie”. W tym roku motywem przewodnim konferencji będzie edukacja patriotyczna.

Organizacja spotkania wpisuje się w realizację jednego z kierunku polityki oświatowej państwa  nawiązującego do 100. rocznicy odzyskania prze Polskę niepodległości oraz wychowania do wartości i kształtowania patriotycznych postaw uczniów. Pragniemy wspólnie podyskutować, jak uczyć młode pokolenie współczesnego patriotyzmu i podkreślić rolę wartości w rozwoju młodego człowieka.

W programie przewidziano wystąpienia przedstawicieli placówek naukowych
i oświatowych oraz projekcję filmu „Dywizjon 303”.

Konferencji będą towarzyszyć:

  • „Piękna Niepodległa” – wystawa prezentująca wkład kobiet w walkę o niepodległość Polski oraz upamiętniająca 100-lecie przyznania Polkom praw wyborczych.
  • „Oni tworzyli Niepodległą” - wystawa zbiorów bibliotecznych prezentująca biografie bohaterów naszej wolności.

Program konferencji                                 Sylwetki prelegentów

Informacje o udziale przyjmujemy do 18.10.2018 r.

poprzez formularz zgłoszeniowy

telefonicznie: 82/5622487, 82/5622481

Ilość miejsc ograniczona

Uczestnicy otrzymają potwierdzenia o udziale w konferencji.