REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO


W związku z podejmowaniem działań związanych z realizacją PODSTAWY PROGRAMOWEJ rozwijających kompetencje czytelnicze oraz upowszechniających czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, LSCDN Oddział w Chełmie we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Chełmie i Szkołą Podstawową nr 8 w Chełmie oraz nauczycielami uczestniczącymi w sieci współpracy: Forum Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych „Dobre praktyki” organizuje w roku szkolnym 2018/2019 IV POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych z miasta Chełm i powiatów: Chełm, Krasnystaw i Włodawa.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia do pobrania tutaj