Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane historią naszego regionu, w szczególności uczniów, nauczycieli historii, nauczycieli bibliotekarzy do udziału w projekcie 

„5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce”

Dotyczy on niezwykłego dokumentu stworzonego w roku 1926 przez mieszkańców II Rzeczypospolitej - Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, która była podziękowaniem społeczeństwa polskiego dla narodu amerykańskiego za wsparcie dyplomatyczne w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku oraz za wydatną pomoc humanitarną dla naszego państwa, dotkniętego zniszczeniami I wojny światowej. Swój podpis pod tym wyjątkowym listem wdzięczności złożyło pięć i pół miliona osób – blisko 20% społeczeństwa II Rzeczypospolitej! Jest to jeden z największych imiennych spisów mieszkańców jej ziem, kolekcja własnoręcznych podpisów, zebranych wśród najwyższych dostojników władz centralnych, z Prezydentem Ignacym Mościckim i Marszałkiem Józefem Piłsudskim na czele; przedstawicieli władz samorządowych; hierarchów Kościoła Katolickiego i innych wyznań; różnego rodzaju organizacji i stowarzyszeń; studentów i profesorów uczelni wyższych oraz uczniów i nauczycieli szkół powszechnych i gimnazjów z całego terenu ówczesnej Polski: od Śląska po Wileńszczyznę i Polesie, od Pomorza po województwa tarnopolskie i stanisławowskie na dalekich Kresach Wschodnich.
Wśród 111 tomów Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych znajdują się karty z podpisami mieszkańców Chełma i powiatu chełmskiego.
W ramach prac naszego bibliotecznego zespołu chcemy odczytać jak najwięcej nazwisk widniejących pod Deklaracją i opowiedzieć historię osób podpisanych w 1926 roku - kim byli w momencie składania podpisu i jak potoczyło się dalej ich życie.

Dołącz do prac naszego zespołu! Stwórzmy razem opowieść o naszym regionie i jego mieszkańcach z roku 1926, a poprzez ich losy o 100 latach Niepodległej!

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne projektu:
18 października 2018 r. (czwartek) godz. 15.00
Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie
ul. Wieniawskiego 15