Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie…

Wkrótce ferie zimowe. Musimy postarać się, żeby dzieci były przede wszystkim bezpieczne. Jak to osiągnąć podpowiemy za pomocą zgromadzonych  materiałów bibliotecznych oraz linków do stron zawierających wytyczne dotyczące organizacji i przestrzegania zasad bezpiecznego wypoczynku.

Wybór ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie:

  1. Akademia bezpiecznego zachowania : dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Dorota Rybarczyk. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, - 95 s. sygnatura: 372.83 Ryb
  2. Bezpieczeństwo naszych dzieci / Marta Sabat // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 4, s.46-50 sygnatura: Czyt.
  3. Bezpieczne dziecko : poradnik dla dzieci i rodziców / Ewa Owłasiuk-Kwiecień. - Białystok : Printex, 2010. - 120 s. sygnatura: 61 Owł
  4. Bezpieczne dziecko : scenariusze zajęć i karty pracy dla nauczyciela : edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne / Małgorzata Wakczak- Sarao'. -Warszawa : Wydawnictwa Szk. i Pedag., 2009. - 64 s. sygnatura: Zbiory Specjalne
  5. Bezpieczne ferie / Joanna Dołęgowska // Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 55-56. sygnatura: Czyt.
  6. Bezpiecznie przez cały rok / Anita Głowińska. - [Sopot : SKOK Ubezpieczenia, [2013]. - 48 s. sygnatura: 61 Gło
  7. Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka / Joanna Karczewska // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2008/2009, nr 1, s. 7-14. sygnatura: Czyt. 372.4 Nau
  8. Poradnik bezpiecznego wypoczynku : poradnik dla organizatorów wypoczynku, dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców wysyłających dziecko na wypoczynek / Edyta Kostrzewa. - [Warszawa] : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010. - 44 s. sygnatura: 61 Por
  9. Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Krzysztof Kruszko. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - 295 s. sygnatura: 372.4 Kru

Uwaga: Całościowe ujęcie problematyki zagrożeń w odniesieniu do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, m.in.: wypadki w domu, jego otoczeniu i na terenach zabaw; zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia dzieci w gospodarstwach wiejskich; zagrożenia pożarowe, elektryczne i gazowe; wypadki drogowe z udziałem dzieci; wypadki nad wodą; zagrożenia turystyczne; zagrożenia ze strony telewizji, komputera i prasy; zagrożenia pochodzące z Internetu; przemoc wobec dzieci; wykorzystywanie seksualne dzieci; porzucenia dzieci, porwania, zaginięcia, handel dziećmi.

      10. Wiem, jak się zachować : pomoc do nauki zasad odpowiedniego zachowania w niebezpiecznych i trudnych sytuacjach / Magdalena Hinz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, cop. 2013. - 60 s. sygnatura: 372.3 Hin

Uwaga: Do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz z osobami o zaburzonym rozwoju, które mają problemy z opanowaniem pewnych nawyków oraz zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania.

Dzieci uwielbiają zabawy na lodowiskach, ślizgawkach oraz na innych zamarzniętych zbiornikach wodnych. Szczególnie w okresie ferii zimowych zwracajmy uwagę na przestrzeganie podstawowych zasad, aby ten czas zabawy był przyjemny i bezpieczny:

poradnik MEN dla rodziców i opiekunów : Bezpieczny wypoczynek : https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2

http://www.zyjbezpiecznie.policja.pl/zb/dzieci-i-mlodziez

http://www.zyjbezpiecznie.policja.pl/zb/dzieci-i-mlodziez/47365,Bezpieczna-zabawa-na-lodzie.html

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/120912,Ostroznie-na-lodzie.html?search=244154376

Dekalog narciarski Międzynarodowej Federacji Narciarskiej dotyczący zasad obowiązujących na wszystkich stokach: http://www.gopr.org/poradnik/na-stoku