Przez cały czerwiec w sali ekspozycyjnej naszej biblioteki możemy oglądać obrazy o tematyce przyrodniczej, nawiązujące do nadbużańskich klimatów, których autorką jest znana i lubiana artystka regionalna, kobieta wielu pasji - Krystyna Igras. Wystawę sprowokował niedawno wydany tomik poezji  „W zakątkach Bugu”. Autorka utrwaliła słowem i pędzlem piękno dzikiej przyrody znad Bugu.