Zapraszamy na kolejne spotkanie ze znaną i lubianą artystką regionalną, kobietą wielu pasji  Krystyną Igras. Przez cały czerwiec w sali ekspozycyjnej naszej biblioteki możemy oglądać obrazy o tematyce przyrodniczej, nawiązujące do nadbużańskich klimatów. Wystawę sprowokował niedawno wydany tomik poezji  „W zakątkach Bugu”. Autorka utrwaliła słowem i pędzlem piękno dzikiej przyrody znad Bugu. 

Spotkajmy się z Krystyną Igras  11-ego czerwca 2019 r. o godz. 12.00 aby wspólnie przyjrzeć się krajobrazom naszej małej ojczyzny!