Joseph Conrad. Między lądem a morzem - wystawa

W roku 2017 obchodzimy 160. rocznicę urodzin Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Sejm RP podkreślając, że Conrad „już ponad 100 lat temu nakreślił wizję Europy bez granic, stanowiącą podstawę trwałego pokoju między europejskimi narodami” oraz uznając twórczość pisarza za ponadczasową i zawierającą uniwersalne wartości etyczne ustanowił rok 2017 – Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego.

Włączając się w obchody Roku Conrada Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie zaprasza na wystawę „Joseph Conrad. Między lądem a morzem”.

Ekspozycja przygotowana przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie składa się z 10 plansz przybliżających biografię i twórczość „polskiego szlachcica – brytyjskiego pisarza i żeglarza”. Jej tytuł zaczerpnięto ze zbioru opowiadań Conrada wydanego w 1912 r. („Twixt land and sea”).

 Wystawę uzupełniają powieści i opowiadania, biografie oraz prace krytycznoliterackie ze zbiorów biblioteki.

 Ekspozycja będzie czynna do 31 października 2017 roku w lokalu biblioteki (ul. H. Wieniawskiego 15) w godzinach pracy placówki.

 Serdecznie zapraszamy!