Kontrole w bibliotekach szkolnych

Czas pracy nauczycieli - bibliotekarzy szkolnych

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego - omówienie