Stosownie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8.01.2013 roku (K 38/2012) wprowadzono zmiany dotyczące rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych.

Szczegółowe informacje: Dyrektor Szkoły nr 3/2014, s. 18-22.