Sieci współpracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, BP w Chełmie realizuje wsparcie przedszkoli i szkół i innych placówek oświatowych.

Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranych zagadnień.

Celem funkcjonowania sieci jest:

  • wymiana doświadczeń między uczestnikami,
  • analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników,
  • poszerzenie ich kompetencji,
  • wzajemne uczenie się,
  • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci,
  • nawiązywanie kontaktów i współpracy między szkołami.

Członkowie sieci mogą korzystać  z własnych doświadczeń oraz metodycznego i merytorycznego wsparcia zewnętrznych ekspertów. Powyższe cele będą realizowane w formie spotkań stacjonarnych oraz za pośrednictwem narzędzi nowoczesnych technologii.

Sieć Współpracy i Samokształcenia Bibliotekarzy Szkolnych "Kreatywny bibliotekarz"

Zapraszamy bibliotekarzy szkolnych i innych nauczycieli zainteresowanych nowoczesnymi formami pracy biblioteki oraz upowszechnianiem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży do udziału w roku szkolnym 2019/2020 w

Sieci Współpracy i Samokształcenia KREATYWNY BIBLIOTEKARZ

W bieżącym roku szkolnym chcemy wspólnie z Państwem skupić się na poznawaniu ciekawych, inspirujących uczniów form i metod pracy bibliotecznej w trzech obszarach: literackim, plastycznym, komputerowym.

Harmonogram spotkań 2019/2020

Tematyka spotkań jest otwarta, zachęcamy do zgłaszania własnych propozycji. Wszystkich Państwa, którzy chcą się podzielić swoim doświadczeniem, metodami i formami pracy w wymienionych obszarach prosimy o kontakt: Elżbieta Szewczyk - tel. 562 24 84, e-mail: bpinformacja@gmail.com

Informujemy, że warunkiem uzyskania potwierdzenia uczestnictwa w sieci będzie obecność na co najmniej 3 spotkaniach. Zachęcamy do udziału w Sieci! Rekrutacja do grupy - drogą elektroniczną poprzez

Formularz zgłoszeniowy

Sieć Współpracy i Samokształcenia „Cyfrowy Nauczyciel”

Zapraszamy do sieci współpracy i samokształcenia „Cyfrowy Nauczyciel” nauczycieli, którzy zainteresowani są podnoszeniem  kompetencji w zakresie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu wszystkich przedmiotów poprzez wzajemną komunikację, wymianę doświadczeń  i samokształcenie.

Podczas spotkań sieci nauczyciele będą mieli okazję do poszerzenia wiedzy oraz wymiany doświadczeń związanych z wykorzystaniem technologii IT w codziennej praktyce nauczania. Poznają narzędzia TiK, które będą pomocne w przygotowaniu nieszablonowych i efektywnych zajęć edukacyjnych, które dodatkowo wspierają rozwój uczniów.

Ponadto uczestnicy mogą spotykać się na darmowej platformie internetowej - bieżąca wymiana doświadczeń, dzielenia się ciekawymi pomysłami lub dobrymi praktykami. W serwisie gromadzone są także treści edukacyjne (instrukcje do aplikacji, materiały szkoleniowe, scenariusze zajęć itp.) dostępne dla wszystkich uczestników sieci.

Harmonogram spotkań w roku szkolnym 2019/2020
Rekrutacja do grupy - drogą elektroniczną poprzez

Formularz zgłoszeniowy