Sieci współpracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, BP w Chełmie realizuje wsparcie przedszkoli i szkół i innych placówek oświatowych.

Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranych zagadnień.

  • Celem funkcjonowania sieci jest:
  • wymiana doświadczeń między uczestnikami,
  • analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników,
  • poszerzenie ich kompetencji,
  • wzajemne uczenie się,
  • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci,
  • nawiązywanie kontaktów i współpracy między szkołami.

Członkowie sieci mogą korzystać  z własnych doświadczeń oraz metodycznego i merytorycznego wsparcia zewnętrznych ekspertów. Powyższe cele będą realizowane w formie spotkań stacjonarnych oraz za pośrednictwem narzędzi nowoczesnych technologii.

Czytanie jest COOL! Sieć Współpracy i Samokształcenia Bibliotekarzy Szkolnych

Zapraszamy bibliotekarzy szkolnych i innych nauczycieli zainteresowanych upowszechnianiem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży do udziału w Sieci Współpracy i Samokształcenia Czytanie jest COOL!

W roku szkolnym 2018/2019 chcemy poświęcić nasze działania tematyce gier i zabaw w promocji czytelnictwa. Będziemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykorzystania atrakcyjnych dla uczniów metod popularyzacji literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz kreowania mody na czytanie. 

Harmonogram spotkań 2018/2019

Tematyka spotkań jest otwarta, zachęcamy do zgłaszania własnych propozycji.

Informujemy, że warunkiem uzyskania potwierdzenia uczestnictwa w sieci będzie obecność na co najmniej 3 spotkaniach. 

Liczymy, że efektem naszych spotkań będzie kolejny numer Biuletynu Biblioteka Aktywna, poświęcony grom i zabawom w edukacji. Zachęcamy do udziału w Sieci! Rekrutacja do grupy - drogą elektroniczną, poprzez

Formularz zgłoszeniowy

Sieć Współpracy i Samokształcenia „Cyfrowy Nauczyciel”

Zapraszamy do sieci współpracy i samokształcenia „Cyfrowy Nauczyciel” nauczycieli, którzy zainteresowani są podnoszeniem  kompetencji w zakresie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu wszystkich przedmiotów poprzez wzajemną komunikację, wymianę doświadczeń  i samokształcenie.

Podczas spotkań sieci nauczyciele będą mieli okazję do poszerzenia wiedzy oraz wymiany doświadczeń związanych z wykorzystaniem technologii IT w codziennej praktyce nauczania. Poznają narzędzia TiK, które będą pomocne w przygotowaniu nieszablonowych i efektywnych zajęć edukacyjnych, które dodatkowo wspierają rozwój uczniów.

Ponadto uczestnicy mogą spotykać się na darmowej platformie internetowej - bieżąca wymiana doświadczeń, dzielenia się ciekawymi pomysłami lub dobrymi praktykami. W serwisie gromadzone są także treści edukacyjne (instrukcje do aplikacji, materiały szkoleniowe, scenariusze zajęć itp.) dostępne dla wszystkich uczestników sieci.

Harmonogram spotkań w roku szkolnym 2018/2019
Rekrutacja do grupy - drogą elektroniczną, poprzez

Formularz zgłoszeniowy