WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - oferta bezpłatna

Wspierając szkoły i placówki oświatowe w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie (z uwzględnieniem Państwa potrzeb edukacyjnych) oferuje formy i zasoby:

I. OFERTA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW WSZYSTKICH ETAPÓW KSZTAŁCENIA 

II. SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

III. OFERTA  SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY