wydarzenia

Ogłoszony przez UNESCO Światowy Dzień Poezji powołany został z myślą o promocji czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji. Nasza biblioteka od wielu lat tego dnia organizowała szereg imprez. Odbywały się spotkania autorskie, wystawy, sympozja. Był maraton czytania wierszy. W tym roku obchody przybrały inną formę i nic nie przeszkodziło, by zajrzeć do tomików ulubionych poetów. Powstał krótki film z udziałem chełmskich poetek. Panie Diana Cichocka, Marta Daniłowicz, Róża Gwarda, Anna Nazar, Teresa Pyc prezentowały wybrane przez siebie utwory  na ekranie. Zapraszamy do poznania naszych sympatycznych Dam, obejrzenia i posłuchania wzruszających wierszy. Film cieszy się zainteresowaniem, „bije rekordy oglądalności”- w ciągu 4 dni 508 wyświetleń!

Wydarzenie Damy chełmskiej poezji przyjmie formę cykliczną - wystąpią kolejne Damy. 

OGLĄDAJ SPOTKANIE Z POEZJĄ 

 

W drugim tygodniu ferii zimowych 2021 odbył się cykl szkoleń online EWALUACJA-KREATYWNOŚĆ-MOTYWACJA, zorganizowany na Bibliotecznej Platformie Zdalnej Edukacji MOODLE. Przez 5 dni nauczyciele z całego kraju mieli możliwość obejrzenia szkoleń w formie krótkich nagrań video. Tematyka była odzwierciedleniem oczekiwań nauczycieli wyrażonych w ankietach. W ramach cyklu odbyły się 3 szkolenia prowadzone przez pracowników Centrum Zastosowań TIK:

  • Ewaluacja pracy nauczyciela - narzędzia TIK (Magdalena Machowicz)
  • Zrób to sam! Tworzenie własnych materiałów dydaktycznych (Joanna Sobańska)
  • Motywowanie do nauki poprzez promocję efektów pracy (Mariusz Fajman)

Zainteresowanie szkoleniami feryjnymi przeszło nasze oczekiwania! Wydaliśmy rekordową ilość certyfikatów (404!). Otrzymaliśmy mnóstwo pozytywnych i motywujących opinii. Dziękujemy nauczycielom za aktywny udział! Już szykujemy nowe kursy! Bądźcie z nami na bieżąco!

19 listopada odbyła się VI Konferencja z cyklu Skuteczne Nauczanie. W tym roku tematem przewodnim było cyfrowe i kreatywne wsparcie edukacji zdalnej. Przedstawiliśmy mnóstwo ciekawych inspiracji i przykładów dobrych praktyk, które wspomogą rozwój jakości zdalnego nauczania.

Konferencja skierowana była do dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotów, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych.

Była to nasza pierwsza WIRTUALNA KONFERENCJA EDUKACYJNA. Spotkanie odbyło się w formie ONLINE na platformie clickmeeting, składało się z trzech głównych modułów, zróżnicowanych pod względem tematycznym:

  • Zasoby i narzędzia – przegląd aplikacji, Mariusz Fajman
  • Digital storytelling – nowa jakość opowiadania, Magdalena Machowicz
  • Edukacyjne formy interaktywne, Joanna Sobańska

Prelegentami tegorocznej konferencji byli pracownicy Centrum Zastosowań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie)

W konferencji udział wzięło 121 nauczycieli z całego kraju. Dziękujemy! Mamy nadzieję, że spełniliśmy Państwa oczekiwania i nabyte umiejętności wykorzystają Państwo w swojej pracy. 

11 lutego z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2020 odbyło się szkolenie pt. „Zagrożenia w Internecie – zapobieganie – reagowanie” skierowane do nauczycieli, pedagogów szkolnych, wychowawców m. Chełma i powiatów chełmskiego, krasnostawskiego oraz włodawskiego. Każdego roku głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu. Podczas edycji 2020 szczególną uwagę zwraca się na istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Prelegentami szkolenia, zorganizowanego przez p. Ewę Wojtas, byli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie: podkomisarz Marcin Czuryszkiewicz i młodszy aspirant Robert Kopeć oraz Komendy Miejskiej Policji w Chełmie : podkomisarz Ewa Czyż i młodszy aspirant Katarzyna Kaszuba. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie były założenia i wdrażanie programu „Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY”, realizowanego w Lublinie. Poznali także szkolne procedury reagowania wobec ofiary cyberprzemocy oraz szkolne procedury postępowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy. W spotkaniu wzięło udział 45 nauczycieli, wychowawców i pedagogów, którzy oprócz pogłębienia swojej wiedzy mieli też okazję do wymiany doświadczeń i bezpośrednich rozmów z funkcjonariuszami policji.  Szkoleniu towarzyszyła wystawa książek i zbiorów multimedialnych z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie, tematycznie związanych z bezpieczeństwem w sieci.

Pierwszy listopada to dla Polaków szczególna data. Każdego roku kierujemy swoje myśli ku tym, których nie ma już wśród nas. Wspominamy naszych bliskich, przyjaciół, sąsiadów, znajomych. Czasem zapalamy lampki na grobach obrońców ojczyzny lub samotnych, bezimiennych mogiłach, którymi nie ma się już kto zaopiekować.   Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie i Chełmska Grupa Literacka „Lubelska 36” zorganizowały wieczór poświęcony pochodzącym z Ziemi Chełmskiej zmarłym literatom.

„Zaduszki Literackie”, bo tak nazywał się wieczór wspomnieniowy, zorganizowane zostały w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie, przy ul. H. Wieniawskiego 15 dnia 5 listopada bieżącego roku o godzinie 16:30. Podczas nastrojowego, pełnego liryki spotkania zaprezentowano sylwetki i twórczość ośmiu zmarłych w ostatnich latach literatów z Chełma i okolic:  Bronisławy Fastowiec,  Lucyny Lipińskiej,  Edwarda Franciszka Cimka,  Mariusza Kargula,  Mariana Janusza Kawałko, Adama Kędzierawskiego,  Arkadiusza Sanna i Jerzego Tuszewskego. Teksty czytali pracownicy biblioteki z panią dyrektor Małgorzatą Lachowska, nauczyciele chełmskich szkół, oraz członkowie Chełmskiej Grupa Literackiej „Lubelska 36”: p. Iwona Chudoba, p. Danuta Kurczewicz, p. Teresa Pyc, p. Maria Zaręba, p. Waldemar Taurogiński. Spotkanie podzielone zostało na trzy części: w pierwszej przedstawiono teksty nieżyjących literatów, część drugą stanowił mini recital chełmskiego barda Marka Miszczuka, zaś w trzeciej swoje wiersze poświęcone zmarłym czytali: p. Danuta Kurczewicz, p. Teresa Pyc, krasnostawska poetka p. Marzena Podkościelna i p. Waldemar Taurogiński.  

Literackim Zaduszkom towarzyszyła stworzona przez pracowników Wydziału Informycyjno-Bibliograficznego wystawa prezentująca sylwetki nieodżałowanych Literatów, oraz przygotowana przez Wypożyczalnię Książek wystawa książek poetyckich będących w zbiorach biblioteki. Wystawy można będzie jeszcze, obejrzeć w najbliższych tygodniach w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej. Nad całością wydarzenia czuwał zespół pracowników Wydziału Informycyjno-Bibliograficznego.

Fotorelacja z Chełmskich Zaduszek Literackich