• Udział placówki w ogólnopolskim programie  Mistrzowie Kodowania (IV edycja)
 • Udział pracowników w konferencjach: Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny, Przystanek Czytanie – współpraca bibliotek pedagogicznych z bibliotekami szkolnymi w promocji czytelnictwa dzieci i młodzieży,  Wspomaganie szkół i placówek w ramach sieci współpracy i samokształcenia, Czytelnik YA - jak do niego dotrzeć, jak Go zainspirować, zachęcić do czytania?, Czytanie daje moc, Kultura czytelnicza młodego pokolenia  oraz  II Kongresie Edukacji Medialnej w Lublinie i Kongresie Polonistów i Bibliotekarzy w Warszawie
 • Uczestniczono w ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia Wspieranie nauczycieli w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów zorganizowanej przez ORE
 • Zorganizowano II Konferencję Skuteczne Nauczanie Moduł: Programowanie
 • Zorganizowano  spotkanie w ramach Tygodnia z Internetem Bezpieczny e-konsument
 • Przeprowadzono cykl „tikowych” szkoleń dla nauczycieli podczas trwania ferii zimowych
 • Uczestniczono w ogólnym zebraniu rodziców w ZS w Strachosławiu - wygłoszono prelekcję Wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży
 • Uczestniczono w pracach komisji konkursowych: Otwartego Dyktanda o Puchar Dyrektora ZSP im. T. Kościuszki , Z tej Ziemi się wywodzę, ta Ziemia sercu memu bliska…, XXVII Konkursie U progu Kresów: Henryk Sienkiewicz - kronikarz narodu polskiegoW świątecznym nastroju 
 • Zaktualizowano platformę Moodle (wersja 3.0 na urządzenia mobilne)
 • Organizowano spotkania w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Bibliotekarzy Szkolnych: Forum wymiany dobrych praktyk w zakresie realizacji priorytetu MEN 2015/2016: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, Prawo autorskie w praktyce,, OZE oraz wybrane narzędzia TIK w pracy nauczyciela,  Czytanie jest cool  oraz  warsztaty Etiudy teatralne 
 • Wydano zeszyt specjalny biuletynu „Biblioteka Aktywna” poświęcony priorytetowi MEN na rok 2015/16 i 2016/17  - Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 • Zrealizowano zakup 300 jednostek inw. książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - dotacja w kwocie 4600 zł na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.
 • Zorganizowano  podstawowy kursu komputerowy dla seniorów Nie boję się myszy
 • Organizacja 20. edycji Giełdy szkół
 • Prowadzenie lekcji dla uczniów  w ramach programu Kto czyta, nie błądzi
 • Włączono się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania - przeprowadzono zajęcia czytelnicze dla trzech grup przedszkolnych
 • W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci prowadzono zajęcia  w PM nr 13 w Chełmie z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai
 • Zorganizowano  obchody Światowego Dnia Książki  i Praw Autorskich - obdarowywanie czytelników różą i zakładką do książki, wystawa  Nie myśl, że książki znikną
 • Włączenie się do akcji Znani i lubiani Chełmianie czytają dzieciom
 • Prowadzono cykl zajęć biblioterapeutycznych w świetlicy SP nr 5 w Chełmie
 • Zorganizowano przedsięwzięcia edukacyjne: Międzynarodowy Dzień Kropki - zajęcia czytelnicze, wystawa; Tydzień Kodowania - wystawa, konkurs hybrydowy i  lekcje
 • Przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli w Łukowie - TIK w pracy nauczyciela. Edukacyjne wykorzystanie narzędzi internetowych
 • Zorganizowano  piknik czytelniczy Czytanie na trawie,  akcję Jak nie czytam jak czytam oraz Okulary dla Afryki
 • Włączenie się w akcję Narodowe Czytanie Sienkiewicza
 • Zorganizowano konkurs dla uczniów z Chełma i powiatu chełmskiego Zaczytaj się w Sienkiewiczu!  w ramach którego odbył się turniej literacki
 • Wspólnie z uczniami i nauczycielami ZSGiH w Chełmie zorganizowano w ramach Roku Henryka Sienkiewicza uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na plakat Ulubiona postać  z utworów Henryka Sienkiewicza
 • W ramach Tygodnia Bibliotek zorganizowano: spotkanie autorskie i warsztaty plastyczne z Moniką Madejek -  autorką książek dla dzieci, warsztaty Skuteczne formy promocji w formie wideokonferencji oraz wykładu, spektakle teatralne: Rubinowy Książę w wykonaniu Teatru Pod Jabłonią, Topiel i Jednostka w wykonaniu Teatru Oko
 • Przeprowadzono zajęcia  promujące czytelnictwo z wykorzystaniem prezentacji i quizów internetowych Książkę bierz i czytaj, Lektura zawsze pod ręką
 • Realizowano zajęcia wyjazdowe m.in. w Krasnymstawie, Stołpiu, Uhrusku dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i wychowanków SOSW
 • Zorganizowano akcję zbiórki książek i zabawek dla przedszkolaków Książka dla Przedszkola
 • Przekazano w darze książki dla biblioteki szkolnej SP nr 5 w Chełmie.
 • Zorganizowano spotkanie autorskie z pisarką Grażyną Olszewską -Tymiakin
 • Organizowano wystawy: artystyczne - Moje miasto i okolice - wystawa malarstwa Urszuli Krzysiak, Fotograficzne pasje Teodora Dutkiewicza, Pejzaż w twórczości Zbigniewa Abraszka, Anioły i inne ozdoby bożonarodzeniowe Beaty Mulsanowskiej; promujące zbiory biblioteki - Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym, W kręgu historii, 13 GRUDNIA - PAMIĘTAMY, Wspieramy edukację wczesnoszkolną, Międzynarodowy dzień języków obcych, Niezłomni - Żołnierze Wyklęci, Tylko dla kobiet, Krzysztof Kieślowski 1941-1996, Wielkanoc w Europie, Czytajmy dzieciom, Katyń - ocalić od zapomnienia; Światowy Dzień Ochrony Środowiska, Rób w życiu to co ważne, Prawa dziecka, Henryk Sienkiewicz rzadko spotykany geniusz. który wcielił w siebie ducha narodu, Uczę (się) programowania, Wystawa książek zakupionych z NPRCZ, Moja ulubiona książka z dzieciństwa, Karnawał czas zacząć…Wiliam Szekspir 1564-1616, Majowe święta, 21 maja Światowy Dzień Kosmosu, Wakacje z audiobookiem i filmem, Tamten wrzesień, Światowy Dzień Zwierząt, Andrzej Wajda - reżyser, Tydzień Edukacji Globalnej, Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych Walt Disney - król animacji, władca wyobraźni, W wigilię urodzony - Adam Mickiewicz, Kreatywnie w ferie, 1 Marca Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych,  Romans z biblioteką, Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci, Język polski się ceni Nie myśl, że książki znikną,  Rób w życiu to, co ważne, Lubiane, czytane, polecane na wakacje, Jeszcze poczytajmy; promujące twórczość dzieci i młodzieży ze szkół i placówek: Wielkanoc tuż, tuż, Dziękujemy św. Janie Pawle II i prosimy - módl się za nami…, O przyszłości marzę teraz, Polska to moja Ojczyzna, Zawsze woda, Drzewa - skarb ludzi i przyrody, Mikołajki, W zimowej krainie, Jesienne nastroje
 • Zorganizowano warsztaty metodyczne dla nauczycieli Wspomaganie rozwoju dziecka na progu nauki szkolnej
 • Zorganizowano spektakl objazdowego Teatru Urwis z Krakowa pt. Bajeczna księga
 • Zorganizowano lekcję twórczości artystycznej dla dzieci, realizowaną w ramach programu Akademia pomysłów
 • Organizacja warsztatów twórczych dla dzieci Bawimy się i tworzymy ozdoby świąteczne z twórczynią ludową Anna Dżaman z Dorohuska
 • Udostępniono w bibliotece cyfrowej wirtualną wystawę Najstarsze książki w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie