• Wprowadzenie 3689 rekordów  do kartoteki zagadnieniowej oraz do katalogu książek i zbiorów specjalnych
 • Udostępnianie terminala Cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych ACADEMICA
 • Udostępnianie zasobów Cyfrowej Biblioteki Pedagogicznej - zdigitalizowano i opublikowano 52 wielostronicowych dokumentów
 • Przeprowadzenie skontrum zbiorów bibliotecznych
 • Udostępnienie na platformie Moodle 4 nowych szkoleń dla użytkowników biblioteki
 • Opracowanie i realizacja programu edukacyjnego W hołdzie Niepodległej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
 • Zorganizowanie 4 spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy Czytanie jest COOL oraz 4 spotkań sieci Cyfrowy Nauczyciel
 • Zorganizowanie IV Konferencji Skuteczne Nauczanie. Moduł: Edukacja patriotyczna
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie 16 szkoleń z zakresu TIK dla nauczycieli
 • Zorganizowanie 6 szkoleń i warsztatów metodycznych dla nauczycieli
 • Udzielenie konsultacji metodycznych nauczycielom bibliotekarzom (m.in. na temat opcji skontrum w programie MOL, ubytkowania zbiorów oraz ewidencji zbiorów specjalnych, inwentaryzowania ubytków)
 • Uczestnictwo pracowników BP w 8 komisjach konkursowych, m.in. ZS w Wojsławicach, ZS w Strupinie Dużym, ZSR w Okszowie, ZSO nr 7 w Chełmie, ZS w Stołpiu, w LSCDN Oddział w Chełmie, w ZSO nr 8 w Chełmie, w Towarzystwie Rodzin Kresowych w Chełmie
 • Udostępnianie zbiorów na wystawy okolicznościowe i imprezy szkolne dla II LO w Chełmie, SP w Uhrze.
 • Przeprowadzenie 12 szkoleń zdalnych na platformie Moodle z zakresu TIK, z których skorzystało 35 osób.
 • Przeprowadzenie 138 lekcji i zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół.
 • Zorganizowanie 10 akcji czytelniczych: Jak nie czytam, jak czytam; Noc bibliotek; Książka od Mikołaja; Tydzień czytania dzieciom; Dzień głośnego czytania; Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”; Maraton czytania literatury patriotycznej; Mała książka - wielki człowiek; Piękna babcia, kocyk i książka; Zrób sobie Portret z Książką; happening Wędrująca książka
 • Zorganizowanie warsztatów historycznych dla uczniów Ku Niepodległej. Opowieść o tym, jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i Ojczyznę
 • Kontynuacja programów edukacyjnych: Razem z biblioteką i jej zasobami; Spotkania z książką; Informacja rządzi światem; Dotknąć teatru
 • Wdrożenie nowego programu: Świetlicowe spotkania z książką
 • Zorganizowanie 4 akcji informacyjno-profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa w Internecie: Dzień bezpiecznego internetu; kampania Klikam z głową; akcja CodeWeek; warsztaty dla seniorów Wiem co podpisuję
 • Organizacja 2 akcji zawodoznawczych: Giełda Szkół – EDUwybory; Twoja przyszłość – twój wybór
 • Organizacja akcji Śladami obecności. Akcja Żonkile.
 • Zrealizowanie bibliotecznego programu edukacyjnego TIK? Tak!. II edycja – Tak, czytam!
 • Udział w ogólnopolskim projekcie historycznym 5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce
 • Zorganizowanie zbiórek charytatywnych: materiałów plastycznych dla seniorów pod hasłem Pokoloruj świat seniora we współpracy z Chełmskim Stowarzyszeniem Tak Niewiele, zużytych telefonów pod hasłem: Oddaj zużyty telefon komórkowy, ubrań: Pomaganie przez ubranie, plastikowych nakrętek dla Hospicjum Małego Księcia w Lublinie, książek dla przedszkolaków dla dwóch chełmskich przedszkoli (akcja Książka dla Przedszkola 2018)
 • Zorganizowanie 54 wystaw (tematyczne, rocznicowe, artystyczne, prezentujące prace uczniów placówek oświatowo-wychowawczych
 • Zorganizowanie 33 wystaw popularyzujących zbiory biblioteczne oraz nowości wydawnicze
 • Zorganizowanie spotkań autorskich z panią Katarzyną Archimowicz i panią Iwoną Chudobą
 • Zorganizowanie 6 konkursów:  Pierwsze Otwarte Dyktando Biblioteczne – Spisz się!: I edycja Regionalnego Konkursu Pięknego Czytania; Mój Przyjaciel Miś; Kiedy myślę Ojczyzna…; Animowana kartka świąteczna; Piękna Niepodległa oraz kilku konkursów w mediach społecznościowych.
 • Zorganizowanie 2 spotkań teatralnych we współpracy z Teatrem Krak – Art
 • Zorganizowanie 5 projekcji filmowych (filmy edukacyjne, ekranizacje lektur szkolnych)
 • Zorganizowanie akcji feryjnej dla dzieci Fanaberie w ferie
 • Udostępnianie Regału z darmową książką - miejsca bezpłatnej wymiany wydawnictw między czytelnikami
 • Włączenie się w organizację ogólnopolskiej edycji Tygodnia Bibliotek pod hasłem: (Do)wolność czytania
 • Zorganizowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Książki i Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci