• Zorganizowanie spotkań autorskich z: Longinem Janem Okoniem, Robertem Gałanem, Norbertem Skrzyńskim
  • Kontynuowanie organizacji wypoczynku feryjnego dla dzieci i młodzieży (formy: spotkania z filmem pod hasłem " Bohaterowie książek Astrid Lindgren”, zajęcia edukacyjne dla uczniów szkól podstawowych i gimnazjów, umożliwienie użytkownikom indywidualnym korzystania z zasobów Internetu oraz gier dydaktycznych będących na stanie placówki)
  • Zbieranie książek do nauki czytania po polsku dla dzieci z Wołynia (Ukraina) we współpracy z Towarzystwem Rodzin Kresowych w Chełmie
  • Uruchomienie Bibliotecznej Platformy Zdalnej Edukacji
  • 16. edycja Giełdy Szkół
  • Zorganizowanie wykładów szkoleniowych: „Książka dziecięca – w stronę konwergencji mediów”, „ Czytelnicy oporni w bibliotece. Zjawisko – metody pracy – dobór literatury”, które przeprowadził dr Michał Zając pracownik naukowy Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
  • Tydzień Bibliotek pod hasłem Biblioteka ciągle w grze! (formy: zajęcia edukacyjne dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych „Na zielonej Ukrainie”, „Ruch jest zdrowy i dla ciała i dla głowy”, „Multimedia w bibliotece”; „Na piłkarska nutę” - poranki filmowe dla przedszkolaków i uczniaków; szkolenia dla nauczycieli bibliotekarzy: „Prezentacja Chełmskiej Biblioteki Cyfrowej”, „Oprawa plastyczna imprez szkolnych”; prezentacja książek z literatury pięknej „Czytać? Nie czytać? Wybór należy do ciebie”, regał z darmową książką)
  • Zorganizowanie w ramach realizacji programu edukacji regionalnej warsztatów twórczych dla uczniów „Kartki okolicznościowe w technice haftu matematycznego”, „Ozdoby wielkanocne” oraz międzyszkolnego konkursu plastycznego „Kartka wielkanocna”
  • Zorganizowanie wystaw tematycznych, okolicznościowych, popularyzujących zbiory: „Władysław Broniewski – 50. rocznica śmierci”, „Dzień Biblioteki Narodowej”, „Światowy Tydzień Mózgu”, „2012 Rokiem ks. Piotra Skargi”, "Szanuj książkę… użyj zakładki", „Bezimienni bohaterowie”, „Magia czytania - wystawa książek dla dzieci”, "Bolesław Prus - 100. rocznica śmierci", „Wiwat Maj, 3 Maj!”, „Korczak wczoraj i dziś”
  • Podjęcie współpracy z Dyskusyjnym Klubem Rozwoju Osobistego