• Wprowadzono 5401 rekordów  do kartoteki zagadnieniowej oraz do katalogu książek i zbiorów specjalnych.
 • Udostępnienie na platformie Moodle 3 nowych szkoleń dla użytkowników biblioteki.
 • Udostępnianie zasobów Cyfrowej Biblioteki Pedagogicznej  - w 2019 r. zdigitalizowano i opublikowano 42 wielostronicowe dokumenty.
 • Zorganizowanie 5 spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy Czytanie jest COOL oraz 6 spotkań sieci Cyfrowy Nauczyciel.
 • Zorganizowanie V Konferencji Skuteczne Nauczanie. Moduł: Rozwijanie kompetencji kluczowych w edukacji.
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie 34 szkoleń z zakresu TIK dla nauczycieli.
 • Zorganizowanie 4 szkoleń i warsztatów metodycznych dla nauczycieli oraz 5 szkoleniowych rad pedagogicznych w szkołach i placówkach.
 • Uczestnictwo pracowników BP w 10 komisjach konkursowych, m.in. ZS w Wojsławicach, ZS w Strupinie Dużym, ZSR w Okszowie, ZS w Stołpiu, w LSCDN Oddział w Chełmie, w ZSGiH w Chełmie, PWSZ w Chełmie.
 • Udostępnianie zbiorów na wystawy okolicznościowe i imprezy szkolne dla II LO w Chełmie, SP w Rudzie Hucie, SOSW w Chełmie, SP Arka w Chełmie.
 • Przeprowadzenie 6 szkoleń zdalnych na platformie Moodle z zakresu TIK,
 • Przeprowadzenie w placówce 73 lekcji i zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół.
 • Przeprowadzenie  poza biblioteką (w szkołach i placówkach) 128 zajęć dla 4575 uczestników.
 • Zorganizowanie akcji czytelniczych m.in.: Jak nie czytam, jak czytam; Noc bibliotek; Tydzień czytania dzieciom; Dzień głośnego czytania; Narodowe Czytanie; Maraton czytania poezji ”Zielono mi”; Mała książka - wielki człowiek; Biblioteka łączy pokolenia; III Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady, Literackie Zaduszki, happening  Bookcrossing w plenerze,
 • Zorganizowanie sesji popularnonaukowej dla uczniów z okazji obchodów Roku Unii Lubelskiej.
 • Realizacja programów i przedsięwzięć edukacyjnych, m.in.: Spotkania z książką; Palcem po globusie – baśnie i opowiadania z różnych kontynentów; Świetlicowe spotkania z książką; Edukacja europejska, Moda na czytanie; W baśniowym świecie; Dzień Ziemi; Narzędzia TIK, programowanie blokowe i robotyka; Bezpieczne ferie; Dzień Zdrowia; Programowanie dla najmłodszych; Bajkowe kodowanie; Wesołe kropkowanie; Wchodzimy w świat programowania; Godzina kodowania,
 • Zorganizowanie 2 akcji informacyjno-profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa w Internecie: Tydzień bezpiecznego Internetu; akcja CodeWeek;
 • Organizacja akcji zawodoznawczej: Giełda Szkół – EDUwybory.
 • Zrealizowanie bibliotecznego programu edukacyjnego TIK? Tak!. III edycja – Czytanie moje hobby!
 • Podsumowanie ogólnopolskiego projektu historycznego 5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce.
 • Zorganizowanie zbiórek charytatywnych: materiałów plastycznych dla seniorów pod hasłem Pokoloruj świat seniora we współpracy z Chełmskim Stowarzyszeniem Tak Niewiele; zużytych telefonów pod hasłem: Oddaj zużyty telefon komórkowy; ubrań: Pomaganie przez ubranie; plastikowych nakrętek dla Hospicjum Małego Księcia w Lublinie; książek dla bibliotek szkolnych. 
 • Zorganizowanie 18 wystaw (tematyczne, rocznicowe, artystyczne, prezentujące prace uczniów placówek oświatowo-wychowawczych),
 • Zorganizowanie 55 wystaw popularyzujących zbiory biblioteczne oraz nowości wydawnicze.
 • Zorganizowanie 2 spotkań autorskich.
 • Zorganizowanie 6 konkursów:

Drugie Otwarte Dyktando Biblioteczne – Spisz się! -  dla wszystkich
II edycja Regionalnego Konkursu Pięknego Czytania - dla uczniów wszystkich typów szkół
Nasza pierwsza książka - dla grup przedszkolnych
ZaGRAj na lekcji - dla nauczycieli
Kompetencje kluczowe - dla nauczycieli uczestników konferencji
EKO- Ozdoba świąteczna - dla uczniów.

 • Zorganizowanie akcji feryjnej dla dzieci Roz(g)rywki  feryjne.
 • Prezentowanie zbiorów wspierających proces dydaktyczno-wychowawczy i uwzględniających priorytety MEN: Kompetencje kluczowe, Bajkoterapia w pracy nauczyciela, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, Profilaktyka uzależnień w szkole, Mam prawo do…Konwencja o Prawach Dziecka.
 • Zorganizowanie akcji promującej audiobooki „3P” – Pożycz! Posłuchaj! Podziel się opinią!
 • Udostępnienie  zasobów Internetowej Czytelni Naukowej IBUK-libra.
 • Kontynuowanie akcji Bookcrossing.
 • Udostępnianie Regału z darmową książką - miejsca bezpłatnej wymiany wydawnictw między czytelnikami.
 • Włączenie się w organizację ogólnopolskiej edycji Tygodnia Bibliotek pod hasłem: #biblioteka.
 • Zorganizowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Książki i Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci.