• Kontynuowanie organizacji wypoczynku feryjnego dla dzieci i młodzieży (formy: spotkania z filmem pod hasłem "W świecie baśni i bajek”, korzystanie z zasobów sieci www i gier dydaktycznych)
 • Zorganizowanie wystaw tematycznych, okolicznościowych, popularyzujących zbiory („Powstanie styczniowe (1863-1864)”, „Książki laureatów Literackiej Nagrody NIKE w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie. Edycje 1997 – 2010”, „Rok szkolny 2010/2011 Rokiem Odkrywania Talentów”, „Zapomniani bohaterowie”, „Jej portret”, „Lasy dla ludzi”, „Szukałem was, teraz wy przyszliście do mnie”, „Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci”, „Stanisław Lem – mistrz fantastyki naukowej”, „Drogi do Niepodległej”, „Henryk Sienkiewicz – 95. rocznica śmierci”, cykl wystaw książkowych pod hasłem „Warto czytać”, „30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego”, „Bohaterski książę Józef (1763-1813) nasza duma narodowa”
 • Zorganizowanie obchodów Tygodnia E-książki promujących nowoczesne metody obcowania z literaturą (formy: wystawa tematyczna, działania informacyjne o serwisach internetowych z legalnymi źródłami e-książek, zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I – III pt. „Czytanie na ekranie – W krainie krasnoludków”)
 • Zawarcie porozumienia pomiędzy Biblioteką Pedagogiczną w Chełmie a Wyższą Szkołą Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Lublinie, mającego na celu wsparcie dydaktyczne studentów Uczelni mieszkających w Chełmie i okolicach oraz wzajemną promocję działań prowadzonych przez obie placówki
 • Współorganizowanie wystaw tematycznych z różnymi partnerami: „RPA-impresje fotograficzne”, „Lalki z mojej bajki”, „Moje miasto – mój Chełm”, „Chrońmy przyrodę”, „Las domem dla zwierząt”
 • 15. edycja Giełdy Szkół
 • Zorganizowanie Tygodnia Bibliotek pod hasłem: "Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę" (formy: zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, projekcje filmów ekologicznych dla dzieci, Z Patronem łatwiej! - nauka korzystania z katalogu komputerowego biblioteki – instruktaż indywidualny, wystawa „Czytam bo lubię”, regał z darmową książką)
 • Promowanie twórczości twórców regionu: Longina Jana Okonia, Krzysztofa Kołtuna, Jana Maślucha, Antoniego Jakoniuka, Hanny Nogi i Teresy Pyc
 • Zorganizowanie dla przedszkolaków i uczniów klas I – III Tygodnia Europejskiego (formy: wystawy „Polska Prezydencja 2011” i „Wakacje w Unii Europejskiej”, zajęcia edukacyjne dla uczniów: „Wspólna Europa – Unia Europejska”, My dzieci Europy”, „Polska Prezydencja 2011”, „Bajki europejskie”; projekcja bajek o tematyce europejskiej
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli bibliotekarzy: „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”, „Doskonalenie umiejętności z zakresu technik informatycznych w pracy nauczyciela bibliotekarza”, „Pierwsze kroki w HTML”
 • Lato w mieście włączenie się do akcji (formy: spotkania z filmem pod hasłem „Świat filmowych przygód”, korzystanie z zasobów sieci www i gier dydaktycznych oraz zajęcia edukacyjne z technologii informacyjnej w ICIM)
 • Włączenie się w ogólnopolskie obchody Roku Marii Skłodowskiej (formy: wystawy „Życie i dokonania Marii Skłodowskiej-Curie”, „Maria Skłodowska – Curie: pierwiastek kobiecości w świecie nauki”; międzyszkolny konkurs plastyczny „Genialna kobieta i uczona - Maria Skłodowska – Curie”, zajęcia edukacyjne „Kim była Maria Skłodowska – Curie?”, projekcje filmów animowanych i dokumentalnych)
 • Zorganizowanie we współpracy z Departamentem Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie konferencji metodycznej „Biblioteka animatorem działań edukacyjnych w środowisku lokalnym - książka elementem kultury narodowej” skierowanej do nauczycieli jednostek oświatowych Samorządu Województwa Lubelskiego oraz dyrektorów szkół, nauczycieli wszystkich specjalności, w tym nauczycieli bibliotekarzy z powiatu chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego
 • Kontynuowanie realizacji programu edukacji regionalnej (formy: wystawa zbiorowa prac twórców ludowych uczestników XV Przeglądu Twórczości Ludowej, „Haftowane myśli Renaty Górskiej”; warsztaty twórcze dla nauczycieli „Carving na talerzu, czyli sztuka zdobienia niezwykłymi rzeźbami z owoców i warzyw. Spotkanie z pasjonatką tej sztuki panią Agnieszką Mielniczuk; warsztaty dla uczniów „Kartki świąteczne w technice haftu matematycznego”
 • Utworzenie profilów na serwisach społecznościowych  Facebook i NK.pl

 • Zorganizowanie we współpracy z biblioteką Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Chełmie zbiórki książek dla dzieci z ubogich rodzin, podopiecznych Chełmskiego Ośrodka Wsparcia Bliźniego „Caritas”.