• Zorganizowanie wypoczynku feryjnego dla dzieci i młodzieży (formy: spotkania z filmem pod hasłem " Filmoteka młodego człowieka", bezpłatny Internet, zajęcia edukacyjne w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu oraz z wykorzystaniem gier i programów edukacyjnych, wystawa „Siedmiu wspaniałych – polscy pisarze dla dzieci i młodzieży”)
 • 13. edycja Giełdy Szkół
 • Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursów „Spacerkiem po mojej miejscowości” (międzyszkolnego konkursu na prezentację multimedialną), „Bohaterowie europejskich baśni” (międzyszkolny konkurs plastyczny),"Ludzie listy piszą...", „Biuro podróży zaprasza…”, Zł@pani w sieć”
 • Zorganizowanie Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka to plus” (formy: filmowy maraton z Harry Potterem, szkolenia dla nauczycieli: komputeryzacja biblioteki szkolnej z Progmanem, Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius - partnerskie projekty szkół, warsztaty twórcze dla nauczycieli „Rękodzieło ludowe – Kwiaty z bibuły”, „Biesiada czytelnicza: Starsi – młodszym”, „Bawimy się razem: łamigłówki o bibliotece i książce” – zajęcia edukacyjne dla uczniów klas młodszych, inscenizacje dla dzieci: „Czerwone kapturki”, „Ambaras w Stumilowym Lesie”
 • Przygotowanie i przeprowadzenie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Tygodnia Europejskiego z okazji 5. rocznicy akcesji 10 państw do Unii Europejskiej
 • Podsumowanie II edycji programu edukacyjnego "Biblioteka jakości - jakością szkoły"
 • Obchody Międzynarodowego Roku Astronomii w Bibliotece Pedagogicznej (formy: projekcje filmów animowanych, popularno – naukowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, referaty studentów UMCS w Lublinie, podsumowanie konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na wykonanie prezentacji multimedialnej dotyczącej tematyki astronomicznej – „Sięgnij do Gwiazd”, wystawa plakatów o tematyce astronomicznej, prezentacje multimedialne)
 • Organizowanie różnorodnych wystaw: „Rok 2009 – rokiem astronomii”, „Przeszłość dla przyszłości. Historia bibliotek”, Arteterapia w bibliotece, Palmy i pisanki wielkanocne, "Wielkanoc w Europie", ‘Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”, „5 lat w Unii Europejskiej”, „Od piktogramów do alfabetu i palmtopa”, „Zaczęło się w Polsce - 4 czerwca '89”, „Archeologia lotnicza”, "Pamięć pozostała"
 • Przyłączenie się Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Katyń… ocalić od zapomnienia – upamiętnienie ofiar Katynia poprzez posadzenie symbolicznego Dębu Pamięci ku czci ppłk Adama Jankowskiego
 • Organizacja wypoczynku letniego - spotkania z filmem pod hasłem „Filmowe atrakcje – zero nudy na wakacje”
 • Przyznanie kierownikowi Filii we Włodawie kol. Beacie Wulczyńskiej Nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego
 • Włączenie się biblioteki w ogólnopolskie obchody Roku Juliusza Słowackiego (formy: m.in. wystawa „Juliusz Słowacki – syn i dusza stepu”, sympozjum literackie przebiegające pod hasłem „Kraj lat dziecięcych wieszcza”, projekcja filmu pt. „Krzemieniec”)
 • Organizowanie różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych m.in. „Jest już za późno, nie jest za późno – Edward Stachura” (wystawa prac fotograficznych inspirowanych życiem i twórczością poety, montaż słowno-muzyczny, wykład dra Dariusza Pachockiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wystawka zbiorów bibliotecznych)