• Rozpoczęcie automatycznego udostępniania zbiorów audiowizualnych i multimedialnych
 • Zorganizowanie wypoczynku feryjnego dla dzieci i młodzieży (formy: spotkania z filmem pod hasłem " Hity filmowe na małym ekranie", bezpłatny Internet, multimedialne zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gier i programów edukacyjnych)
 • 12. edycja Giełdy Szkół
 • Włączenie się do obchodów „Światowego Dnia Poezji” i „Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich” (spotkania autorskie, wystawa, obdarowywanie czytelników różami)
 • Zorganizowanie Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka miejscem spotkań” (formy: „Biblioteka seniorom” – warsztaty komputerowe, „Na szkle malowane” – warsztaty plastyczne dla uczniów, spotkania autorskie, zwiedzanie placówki, nauka korzystania z programu bibliotecznego Libra 2000, prezentacja nowatorstwa pedagogicznego nauczycieli bibliotekarzy)

 • Organizacja i uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych „Spotkania z historią” – „Jak powstaje papier?”, „Początki ery druku – Johannes Gutenberg”
 • Kompleksowa inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych z wykorzystaniem programu Libra 2000
 • Organizacja wypoczynku letniego - spotkania z filmem pod hasłem „Wakacyjne opowieści w odcinkach”, bezpłatne zajęcia komputerowe -„Bezpieczne wakacje w sieci”
 • Opracowanie i realizacja nowych programów edukacyjnych („Książka wszystko potrafi”, „Od starożytności do współczesności”, „Program edukacji patriotycznej”
 • Przyznanie p. Dyrektor Magdalenie Szynal Nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego
 • Wyjazd edukacyjny pracowników do Biblioteki Narodowej w Warszawie
 • „Niepodlegli Nicości” – konferencja dla nauczycieli języka polskiego i historii zorganizowana wspólnie przez LSCDN, Pro Futura i bibliotekę