• Zapoczątkowanie internetowego zamawiania książek
 • Zorganizowanie wypoczynku feryjnego dla dzieci i młodzieży (formy: spotkania z filmem pod hasłem "Bohaterowie literaccy na małym ekranie", bezpłatny Internet, multimedialne zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gier i programów edukacyjnych: „Zabawa z komputerem”, „Wirtualne wędrówki dookoła Polski")
 • 11. edycja Giełdy Szkól
 • Włączenie się w obchody Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka mojego wieku” (formy: wystawa „Biblioteka wczoraj i dziś”, plastyczne warsztaty dla najmłodszych, zwiedzanie placówki, nauka korzystania z bazy komputerowej)
 • Podsumowanie programu edukacyjnego „Biblioteka jakości – jakością szkoły”
 • Udział w akcji „Lato w mieście” (formy: spotkania z filmem pod hasłem: „Znani i lubiani na ekranie”, bezpłatny Internet)
 • Uzyskanie przez kol. Jolantę Miącz i Dorotę Leszcz awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
 • Przyznanie kol. Alicji Czemerys Nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego
 • Wyjazd edukacyjny pracowników do Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
 • Cykliczne doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez udział w różnorodnych formach dokształcania zawodowego
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla bibliotekarzy szkolnych („Tablica interaktywna SMART Bard”, „Forum biblioteczne”, „Chora książka. Co zagraża książkom, a co ludziom w kontakcie z książkami”)
 • Opracowanie i realizacja nowych programów edukacyjnych („Jak Cię widzą – sztuka kształtowania własnego wizerunku”, „Centrum Informacji Zawodowej”, „Wędrówki po Europie”, „Mali badacze w rzeczywistości wirtualnej”, „Matura bez stresu”, „Z komputerem za pan brat”, „Internet źródłem wiedzy i rozrywki”, „Libra bez tajemnic”
 • Ogłoszenie II edycji programu edukacyjnego „Biblioteka jakości – jakością szkoły”
 • Systematyczna promocja nowości wydawniczych (wystawki, prezentacje, wykazy, zestawienia)
 • Organizowanie różnorodnych wystaw („Książka – lekarz i przewodnik”, „Chełm w grafice”, „Pamiętajmy o Astrid Lindgren”, „Stanisław Wyspiański – polski Leonardo da Vinci”, „To, czego nie ma”, „Regionaliści Ziemi Chełmskiej”, „Graffiti na skórze – za i przeciw”
 • Wycieczka edukacyjna pracowników do Muzeum Powstania Warszawskiego

 • Współorganizowanie warsztatów metodycznych, spotkań promocyjnych dla nauczycieli we współpracy z LSCDN oraz wydawnictwami