• Organizowanie konkursów literackich i czytelniczych
 • Promowanie dorobku twórczego gmin powiatu chełmskiego
 • Organizowanie wypoczynku feryjnego dla dzieci i młodzieży (formy: spotkania z filmem pod hasłem "Wesołe kino na małym ekranie", bezpłatny Internet, multimedialne zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gier i programów edukacyjnych: „Wirtualny świat gier i zabaw”)
 • Zainaugurowanie automatycznego udostępniania książek
 • Zamieszczenie przez Urząd Marszałkowski w Lublinie w miesięczniku „Ziemia Lubelska” wywiadu z dyrektorem Magdaleną Szynal nt. komputerowego systemu udostępniania zbiorów
 • Przeprowadzenie 10. edycji akcji zawodoznawczej „Giełda Szkół”
 • Przyłączenie się do realizacji działań na rzecz kampanii antynarkotykowej pod hasłem: „Bliżej siebie – dalej od narkotyków” na terenie Chełma
 • Kontynuowanie realizacji programów edukacyjnych
 • Przystąpienie do realizacji ogólnopolskich obchodów Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Nie wiesz? – zapytaj w bibliotece” (formy: zwiedzanie biblioteki z bibliotekarzem, zajęcia edukacyjne dla dzieci, warsztaty metodyczne dla nauczycieli, instruktaż indywidualny i grupowy w zakresie posługiwania się katalogami on-line, prezentacja dorobku wydawniczego, zasobów oraz warsztatu informacyjnego biblioteki, wystawki nowości)
 • Włączenie się w akcję „Rok 2006 - Rokiem Języka Polskiego” (formy: wystawa, międzyszkolny konkurs: „Potyczki z ortografią”)
 • Udział w 51. Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie
 • Udział w akcji „Lato w mieście” (formy: spotkania przy ekranie pod hasłem: „Fantastyczny świat filmowych przygód”, bezpłatny Internet)
 • Prezentowanie dorobku naukowego i twórczego przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych w formie wystaw artystycznych i ekspozycji dydaktycznych
 • Uzyskanie przez kol. Alicję Czemerys awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
 • Przyznanie dyr. biblioteki Magdalenie Szynal Medalu KEN oraz kol. Monice Szczerbacz Nagrody Kuratora Oświaty
 • Zorganizowanie e -konkursu „Wiem, bo czytam” skierowanego do użytkowników strony internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie
 • Bookcrossing w bibliotece – akcja uwalniania książek
 • Wycieczka edukacyjna do Wrocławia
 • Przeprowadzenie wyjazdowych szkoleń dla nauczycieli – Katalog Libra 2000 online

 • Współorganizowanie konferencji dla nauczycieli we współpracy z WODN oraz wydawnictwami

 • Systematyczne popularyzowanie zbiorów poprzez wystawki okolicznościowe, prezentacje tematyczne na terenie biblioteki i w innych placówkach