2001

 • Utworzenie Czytelni Internetowej oraz udostępnienie Internetu użytkownikom biblioteki
 • Włączenie się w organizację zajęć dla dzieci i młodzieży "Zima w mieście"
 • Zapoczątkowanie akcji "Matura i co dalej"
 • Nawiązanie programowej współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie
 • Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół
 • Kontynuacja wyjazdów na kolejne edycje Targów Książki Edukacyjnej w Warszawie
 • Organizowanie wystaw, spotkań autorskich, metodycznych oraz z wydawcami
 • Zorganizowanie konferencji „Plansze dydaktyczne w praktyce szkolnej” (we współpracy z wydawnictwem Meridian, SODN i ODN w Chełmie)
 • Uzyskanie przez p. Dyrektor Magdalenę Szynal awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego
 • Powołanie p. Dyrektor na eksperta z zakresu języków obcych i bibliotekarstwa

2002

 • Kontynuowanie działań związanych z edukacją regionalną dzieci i młodzieży (formy: wystawy, warsztaty metodyczne, zajęcia edukacyjne, wydawanie publikacji, konkursy, prezentacja nowatorstwa nauczycieli)
 • Dni Otwarte PWN
 • Jarmark podręczników szkolnych
 • Opracowanie i upowszechnienie aktualnego Informatora o pracy Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie
 • Uzyskanie przez Kierownika Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
 • Promocja gminy Sawin pod hasłem "Kultura i tradycja naszej małej Ojczyzny"

2003

 • Powołanie kol. Moniki Szczerbacz na sekretarza ogólnopolskiego Edukacyjnego Serwisu Internetowego: „Biblioteka Pedagogiczna”
 • Wizyta młodzieży i nauczycieli z Litwy
 • Włączenie się do akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
 • Prezentacja zbiorów podczas II Forum Edukacyjnego w Chełmie
 • Powołanie Klubu Bibliotekarzy Twórczych
 • Zorganizowanie spotkania nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych województwa lubelskiego celem ujednolicenia zasad opracowania rzeczowego zbiorów
 • Powołanie p. Dyrektor Magdalenę Szynal na członka Międzybibliotecznego Zespołu ds. Jakości oraz kol. M. Szczerbacz na członka Międzybibliotecznego Zespołu ds. Języka Haseł Przedmiotowych - działających we współpracy z CODN
 • Organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży
 • Poszerzenie oferty Biblioteki o planowe i systematyczne szkolenia nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół

2004

 • Przeprowadzenie przez p. Dyrektor konferencji szkoleniowych dla dyrektorów szkół pow. chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego: "Nadzór nad biblioteką szkolną"
 • Organizowanie spotkań autorskich
 • Organizowanie dla młodzieży warsztatów literackich
 • Prowadzanie szkoleń dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych
 • Rozpoczęcie wydawania biuletynu Klubu Bibliotekarzy Twórczych: "Biblioteka Aktywna”
 • Zorganizowanie w jednostce Dnia Otwartego: "Biblioteka dla wszystkich"
 • Zorganizowanie dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych - wycieczki edukacyjnej do bibliotek uczelni warszawskich
 • Uzyskanie przez kol. Dorotę Tyrawską i kol. Marię Gron awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
 • Przyznanie p. Dyrektor Magdalenie Szynal Nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego
 • Przystąpienie do realizacji projektu „Szkoła Promująca Zdrowie” w ramach Miejskiego Zespołu Wspierania Sieci Szkół Promujących Zdrowie
 • Wyróżnienie w konkursie na najlepszą stronę www bibliotek szkolnych i pedagogicznych „Pokaż swoją dobrą stronę”, ogłoszonym przez miesięcznik „Biblioteka w Szkole” – Biblioteka Pedagogiczna laureatem konkursu w 2004 r.
 • Kontynuowanie i poszerzanie działań związanych z realizacją ścieżek: edukacja regionalna, edukacja czytelniczo – medialna

2005

 • Kontynuowanie akcji zawodoznawczej „Giełda Szkół”
 • Włączenie się do ogólnopolskich obchodów 200. Rocznicy urodzin Hansa Christiana Andersena
 • Uczestniczenie w IV Forum Edukacyjnym, zorganizowanym przez WODN w Chełmie
 • Włączenie się w realizację ogólnopolskich obchodów Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka otwarta dla Ciebie” (formy: zajęcia edukacyjne dla dzieci, szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych „Bibliotekarz XXI wieku w teorii i praktyce”, konferencja „Biblioteka pedagogiczna instytucją wspierającą działalność biblioteki szkolnej”, wystawa „Biblioteka Pedagogiczna w środowisku oświatowym”)
 • Wycieczka edukacyjna „Szlakiem muzeów biograficznych” (Lublin, Nałęczów, Czarnolas)
 • Opublikowanie w czasopiśmie „W kręgu kultury” artykułu: p.p. Alicji Czemerys i Elżbiety Szewczyk pt. „Chełmska Biblioteka Pedagogiczna” oraz w miesięczniku „Ziemia Lubelska” artykułu p. Moniki Szczerbacz pt. „Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie - Centrum Informacji i Edukacji”
 • Udział w akcji „Lato w mieście” (formy: spotkania przy ekranie pod hasłem: „Wielkie i małe przeboje kinowe”, bezpłatny Internet)
 • Opracowanie i systematyczne wdrażanie różnorodnych programów edukacyjnych, w formie warsztatów twórczych, spotkań autorskich dla dzieci, młodzieży i nauczycieli i innych
 • Przyznanie kol. Jolancie Miącz Nagrody Kuratora Oświaty oraz koleżance Dorocie Tyrawskiej Nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego
 • Wycieczka edukacyjna do Sandomierza
 • Zainicjowanie w placówce bezpośrednich prezentacji zbiorów bibliotecznych dla nauczycieli różnych specjalności
 • Przyjęcie planu współpracy z chełmskimi przedszkolami
 • Rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu na logo biblioteki
 • Systematyczne dokształcanie się pracowników
 • Wydanie i upowszechnienie dwóch numerów biuletynu „Biblioteka Aktywna”
 • Otrzymanie 6 multimedialnych stanowisk komputerowych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (EFS) i Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu pod nazwą Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych
 • Przekształcenie Czytelni Internetowej w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM