1993

 • Pozyskanie zestawu komputerowego, kserograficznego, drukarki ze środków PFRON-u
 • Rozpoczęcie przygotowań do automatyzacji procesów bibliotecznych
 • Utworzenie punktu kserograficznego (etat finansowany przez PFRON)

1994

 • Wprowadzenie tzw. "cegiełki", czyli jednorazowej dobrowolnej wpłaty na rzecz biblioteki

1995

 • Opracowanie, wydanie i upowszechnienie informatora o działalności i usługach biblioteki

1996

 • Po latach ciągłych zmian kadrowych - ustabilizowanie zespołu wykwalifikowanych pracowników pedagogicznych

1997

 • Zakupienie komputerowego programu obsługi biblioteki "Libra"
 • Rozpoczęcie wprowadzania danych będących zaczątkiem automatycznych katalogów bibliotecznych tzw. katalogów online
 • Organizacja pierwszej akcji zawodoznawczej "Giełda Szkół"

1998

 • Kontynuowanie różnych form pracy m.in. : „Kiermasz Taniej Książki”, „Wybieramy Szkołę”, spotkania z wydawnictwami edukacyjnymi i autorami podręczników, wydawanie informatora, organizowanie wystaw, wydawanie zestawień bibliograficznych na zamówienie i w postaci broszur - na tematy wybrane przez bibliotekę

1999

 • Podporządkowanie placówki pod nowy organ prowadzący - Urząd Marszałkowski w Lublinie
 • Zmiana nazwy placówki z „PBW w Chełmie” na „Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie”
 • Zorganizowanie 1.narady szkoleniowej dla bibliotekarzy szkolnych mającej na celu omówienie i wypracowanie form współpracy Biblioteki Pedagogicznej z bibliotekami szkolnymi
 • Zorganizowanie pierwszych bezpłatnych projekcji filmów dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji
 • Zapoczątkowanie wyjazdów na Targi Książki Edukacyjnej w Warszawie
 • Wyjazd na 1. wspólną wycieczkę pracowników biblioteki
 • Rozpoczęcie planowanego, systematycznego doskonalenia się z zakresu bibliotekarstwa, dydaktyki, metodyki, technik komputerowych i informacyjnych, ustawodawstwa oświatowego, awansu i in.
 • Zapoczątkowanie realizacji różnorodnych zadań związanych z wprowadzaną reformą polskiego szkolnictwa ( formy: prezentacja podręczników, książek metodycznych, programów nauczania i innych materiałów edukacyjnych, wydawanie publikacji, broszur bibliograficznych, organizacja konferencji szkoleniowych, gromadzenie materiałów MEN-u
 • Ogłoszenie i sfinalizowanie konkursu "Zreformowana biblioteka"
 • Zapoczątkowanie prezentacji zbiorów biblioteki podczas konferencji dotyczących wychowania we współczesnej szkole - organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Chełmie
 • Wzbogacenie wyposażenia biblioteki o nowy sprzęt: kolejny telewizor, kamerę video, skaner, drukarki, nowe komputery, kserokopiarki, sprzęt nagłaśniający

2000

 • Zapoczątkowanie przez Wydział Zbiorów Specjalnych akcji mającej na celu popularyzację zbiorów podczas 1.dniowych dyżurów pełnionych przez pracowników biblioteki w szkołach na terenie Chełma
 • Zorganizowanie uroczystości poświęconej 60. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
 • Maj - jesteśmy w Internecie
 • Przekształcenie dotychczasowej filii BP w Krasnymstawie w bibliotekę powiatową, dla której organem prowadzącym stał się burmistrz Krasnegostawu
 • Przyznanie pracownikom biblioteki dwóch prestiżowych nagród - Kuratora Oświaty w Lublinie i Marszałka Województwa Lubelskiego
 • Obchody Jubileuszu 50 -lecia Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie
 • Nawiązanie współpracy ze Starostwem Powiatowym w Chełmie mającej na celu m.in. promocję dziedzictwa kulturowego w regionie