Propozycja zakupu zbiorów
Zapraszamy Czytelników do aktywnego współdecydowania o zasobach naszej Biblioteki. Zachęcamy do składania zamówień na publikacje, których nie posiadamy w naszych zbiorach. Podane propozycje zostaną uwzględnione podczas tworzenia list zakupów i realizowane w miarę możliwości finansowych.