"Kochamy zimę"- twórczość uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie; ul. Trubakowska 59.

Prace uczniów oraz wystawa zostały wykonane pod kierunkiem p. Magdaleny Chmielewskiej-Puch, p. Agnieszki Dobrowolskiej oraz p. Marioli Nyszko.

Wystawę można podziwiać w holu Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie w dniach 7-25 stycznia 2019 r.