wydarzenia

W dniach od 28 września do 4 października uczestniczyliśmy w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. O ile część spotkań odbyła się w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie to także w ramach akcji wspólnie z Przedszkolem Miejskim nr 13 w Chełmie (grupy:  Zajączki, Jeżyki, Słoneczka, Krasnale, Tygryski, Pszczółki, Wiewiórki) oraz Przedszkolem nr 5 w Chełmie (grupy: Pszczółki, Motylki) świętowaliśmy ten dzień. W tym celu zawitaliśmy do przedszkoli. Zajęcia czytelnicze z elementami głośnego czytania urozmaicone były zabawą ruchową „Rzuć kostką i wykonaj zadanie” i teatrzykiem kamishibai. Dzieci z uwagą słuchały opowiadania o Dwóch ptaszkach, odgadywały, gdzie mieszkają zwierzątka zamieszczone w specjalnej, rozsuwanej książeczce Kto tu mieszka. Świetnie poradziły sobie z zagadkami. Na zakończenie rysowały swoje ulubione postaci z książeczek. Dziękujemy za zaproszenie i pamiętajmy, że jeśli chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi - czytajmy dzieciom! One to uwielbiają.

FOTORELACJA

W dniach od 15 do 21 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. W przedsięwzięciu brały udział przedszkolaki z zaprzyjaźnionego Przedszkola Miejskiego nr 5 w Chełmie (grupy: Motylki, Żabki, Pszczółki, Puchatki, Biedronki) oraz klasa 1 a z Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych "ARKA" w Chełmie. Łącznie 120 uczestników. Była to okazja do odwiedzin naszej biblioteki, ale również nie zabrakło nas w przedszkolu. Na zajęciach dzieci wykazywały się kreatywnością i pomysłowością tworząc własne kropkowe arcydzieła, które ożywiliśmy aplikacją Quiver. Historia Vashti zachęciła do poszukiwań własnych umiejętności i talentów. Dzieciaki bardzo chętnie uczestniczyły w „kropkowej” grze sprawnościowej i rozwiązywały przygotowane zadania. Dziękujemy za udział i do zobaczenia za rok!

FOTORELACJA

7 września 2022 r. w naszej placówce odbyło się Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Pani Małgorzata Lachowska, Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie otworzyła wydarzenie i powitała zaproszonych gości. Prowadzący, p. Mariusz Fajman, nauczyciel bibliotekarz BP w Chełmie, odczytał oficjalny list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzej Dudy.

Balladę „Do przyjaciół" przeczytały: p. Ewelina Dolińska, Kierownik filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Chełmie i p. Małgorzata Lachowska, Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie

Romans „Dudarz" przeczytali: p. Katarzyna Sokołowska, Dyrektor Chełmskiej Biblioteki Publicznej; p. Małgorzata Szyszkowska, Dyrektor Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie; ksiądz kanonik Mirosław Bończoszek, Proboszcz Parafii pw. Św. Rodziny w Chełmie; p. Anna Kula-Lubaszewska, nauczyciel bibliotekarz BP w Chełmie i p. Henryk Skrzypkowski, Pastor Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Chełmie

Balladę „Świteź" przeczytały: p. Agnieszka Walewska-Maksymiuk, Dyrektor Departamentu Oświaty Urzędu Miasta Chełm; p. Maria Pawłowicz, Wizytator Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, p. Magdalena Praxmajer-Sienkiewicz, wieloletnia, emerytowana Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie; p. Joanna Grochola, Kierownik Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie i p. Ewa Wojtas, nauczyciel bibliotekarz BP w Chełmie.

Kolejne wiersze Adama Mickiewicza przeczytali uczniowie chełmskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych: balladę „Rybka” – Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie, balladę „Powrót taty” – Szkoła Podstawowa nr 5 w Chełmie, balladę „Pani Twardowska” – Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie, balladę „Romantyczność” – II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie, romans „Kurhanek Maryli” – I Liceum Ogólnokształcące w Chełmie, balladę „Rękawiczka” – IV Liceum Ogólnokształcące w Chełmie i fragment ballady „Świtezianka” – Zespół Szkół Technicznych w Chełmie.

Narodowe Czytanie uświetnił występ zespołu muzyczno-wokalnego w składzie: Angelika Handzel z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie; Julia Hałaj z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie i p. Robert Gałan, nauczyciel bibliotekarz BP w Chełmie.

FOTORELACJA

Tradycyjnie już w okresie Tygodnia Bibliotek zorganizowane zostało IV Otwarte Dyktando Biblioteczne „Spisz się!”.

Wydarzenie miało na celu

 • popularyzację umiejętności stosowania się do zasad ortografii i interpunkcji;
 • popularyzację książki, literatury i czytelnictwa;
 • stwarzanie uczniom, studentom, emerytom i innym osobom dorosłym okazji do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących ortografii;
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno języka ojczystego;

Tekst dyktanda, którego tematem przewodnim był świat zwierząt i roślin. opracowany został przez pracownika biblioteki pana Roberta Gałana

Do komisji dyktanda zaprosiliśmy panią Beatę Patkowską konsultanta Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie oraz panią dr Mirosławę Kawecką kierownika Katedry Slawistyki PWSZ w Chełmie i panią Beatę Tomaszewską nauczyciela polonistę II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie

Zwycięzcą konkursu została pani Urszula Wolanin, która popełniła najmniejszą ilość błędów i otrzymała nagrodę główną czytnik e-booków. Fundatorem nagrody był dyrektor biblioteki pani Katarzyna Kalita.

Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Chełm Jakub Banaszek.

FOTORELACJA

„Damy Chełmskiej Poezji cz. II” to kontynuacja serii zapoczątkowanej w ubiegłym roku, mającej na celu zarówno uczczenie Dnia Kobiet, jak i Światowego Dnia Poezji. Oba święta dzielą zaledwie dwa tygodnie, a mają wszakże ze sobą tak wiele wspólnego… Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie postanowiła zaprezentować wizję liryki widzianą oczami płci pięknej. Przysłowiowym rodzynkiem w cieście jest fakt, że wszystkie poetki mieszkają w Chełmie lub jego okolicach.
W części drugiej znalazły się wiersze czytane przez: Iwonę Chudobę, Monikę Krajewską, Danutę Agnieszkę Kurczewicz i Marię Zarembę

W listopadzie odbyła się VII Konferencja z cyklu Skuteczne Nauczanie. Tym razem została skierowana w szczególności do dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Problematyka wydarzenia dotyczyła aspektów zarządzania placówkami oświatowymi podczas pandemii. Prelegenci skupili się na omówieniu takich zagadnień jak: nadzór pedagogiczny podczas kształcenia na odległość oraz ocena pracy nauczyciela w dobie pandemii. Zapoznaliśmy również Państwa z ofertą edukacyjną Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie w ramach wspomagania placówek oświatowych.

Konferencja odbyła się w formie online za pomocą platformy moodle. Materiały oraz nagrania dostępne były dla uczestników przez miesiąc. Udział w wydarzeniu wzięło 46 dyrektorów szkół i placówek oświatowych. DZIĘKUJEMY!

Organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie
Partnerzy: Kuratorium Oświaty w Lublinie, Delegatura w Chełmie oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Film pt. „W wersach i wspomnieniach rzecz o Longinie Janie Okoniu” powstał w ramach Chełmskich Zaduszek Literackich i akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „#SzkołaPamięta”. Jest hołdem oddanym zmarłemu w 2020 roku chełmskiemu poecie Longinowi Janowi Okoniowi. W filmie zarejestrowano wypowiedzi kilku osób związanych z literatem: Danuty Agnieszki Kurczewicz, Barbary Oleszczuk, Anny Pietuch, Roberta Chełmickiego, Zbigniewa Waldemara Okonia i Ireneusza Rolewicza. Tłem dla wypowiedzi w/w osób są wiersze zmarłego poety czytane przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie.

FILM

Nasza biblioteka wzięła udział w projekcie pn.: BohaterON w Twojej Szkole, stanowiącym element VI edycji ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię.  Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie  uczestników Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.

Do realizacji zamierzonych zadań  zaprosiliśmy społeczność II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie.  Szczególne podziękowania kierujemy do pani Elżbiety Rybackiej nauczyciela bibliotekarza biblioteki szkolnej, za zaangażowanie, pomoc i nieszablonowe podejście do organizacji przedsięwzięcia.

W dniach 18-22 października w auli szkolnej prezentowana była wystawa posterowa Powstanie Warszawskie 1944. Bitwa o Polskę przygotowana przez Centralę Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie, przedstawiająca podstawowe informacje o powstańczym zrywie. Dodatkowo wyeksponowane zostały najnowsze książki ze zbiorów biblioteki pedagogicznej dotyczące tego historycznego wydarzenia. Wszystkie egzemplarze przeznaczone były do wypożyczania.

20 października odbyło się uroczyste spotkanie uczniów klasy drugiej i trzeciej Uczestnicy mieli okazję obejrzeć film dokumentalny z cyklu Historia w 5 minut. Powstanie Warszawskie 1944.

Następnie wysłuchali recytacji utworu Tadeusza Gajcego Śpiew murów w wykonaniu uczennicy Moniki Matejuk. Szczególnym punktem uroczystości była przygotowana przez ucznia Mateusza Kasperskiego  multimedialna opowieść prezentująca sylwetkę powstańca warszawskiego Henryka Jerzego Chmielewskiego.

Utwór Oddycha miasto Krzysztofa Kamila Baczyńskiego odczytany przez Bartosza Rybińskiego  był wstępem do projekcji krótkometrażowego filmu animowanego  Miasto ruin, który przedstawia zburzoną Warszawę z perspektywy lotu wiosną 1945.

Fragment książki Pamiętniki z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego odczytała  Amelia Sadowska.

Zwieńczeniem uroczystości był udział uczniów w mobilnym teście wiedzy o powstaniu. W tym celu przygotowane zostały okolicznościowe zakładki do książek zawierające specjalny kod QR, którego odczytanie umożliwiało dostęp do 15 pytań testowych. Wszyscy, którzy rozwiązali test bezbłędnie (14 osób!) otrzymali nagrody książkowe.

Dodatkowo zakładki  promowały projekt BohaterON w Twojej Szkole oraz spektakl słowno-muzyczny Muzyczna podróż w czasie w poezję Pokolenia Kolumbów, który chętni uczniowie mogli wysłuchać w  dowolnym czasie.

GALERIA

5 września 2021 r. w progach Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie gościli uczestnicy VIII-ego Ogólnopolskiego Zjazdu Kresowian Ziemi Lubomelskiej i Wołyńskiej w Chełmie, zorganizowanego przez Nadbużańskie Towarzystwo Kultury – Środowisko Rodzin Kresowych oraz chełmianie zainteresowani tematyką kresową.

Z tej okazji odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt.: Zamki i Kościoły Wołynia - rysunki i litografie Napoleona Ordy. Prezentowane reprodukcje zostały udostępnione przez Krzysztofa Kołtuna, poetę, Prezesa Towarzystwa Rodzin Kresowych i pochodzą z jego prywatnej kolekcji. Z bogatej spuścizny prac Napoleona Ordy na wystawę wybrano ryciny prezentujące  kościoły, pałace, ruiny twierdz, miejsca bitew, które znamy z historii czy też książek H. Sienkiewicza i innych pisarzy Kresów. Wystawa ta, to podróż do kraju naszych przodków, do Dubna, Beresteczka, Łucka, Poczajowa, Żytomierza, Latyczowa i wielu innych miast wołyńskich. Dopełnieniem ekspozycji stały się zbiory albumowe i graficzne z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie, ukazujące bogactwo historii, przyrody i sztuki Kresów.

W programie spotkania w Bibliotece znalazło się wiele ciekawych wydarzeń kulturalno-literackich i ludowo-kulinarnych. Zaproszeni artyści, malarka Lilia Prończuk i rzeźbiarz Andrzej Suchocki, z dumą prezentowali swoje dzieła oraz opowiadali o rodzinnych związkach z Kresami. Dr Leon Popek – historyk, archiwista, pracownik IPN, opiekun polskich miejsc pamięci
na Wołyniu, przedstawił zbiory Instytutu Pamięci Narodowej dotyczące Kresów i Wołynia a dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym dr Piotr Kondratiuk opisał ciekawe losy i peregrynacje Obrazu Matki Boskiej Loretańskiej od Betlejem przez Kresy do naszego Chełma.

Zgromadzeni w Bibliotece goście, słuchając recitalu Zespołu Śpiewaczego i Kapeli z Raciborowic, mogli usłyszeć kresowe pieśni oraz przyśpiewki.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rożdżałowa roztaczały wołyńskie smaki i zapachy, racząc Gości podpłomykami i racuchami.

W części literackiej Krzysztof Kołtun prezentował wraz z współtwórcami Rafałem Stepczukiem i Rafałem Kołtunem najnowsze dzieło - Luboml i okolice na Wołyniu w starej fotografii. Stare zdjęcia z albumu, wystąpienie dra Leona Popka i prelekcja Krzysztofa Kołtuna przywołały wspomnienia z dzieciństwa na Wołyniu, którymi podzielili się najstarsi uczestnicy spotkania, wzruszając publiczność do łez.

Podczas rozmów w kuluarach, uczestnicy mieli okazję do nawiązania znajomości, zacieśniania więzi i wymiany kontaktów. Na zakończenie uroczystości wszyscy otrzymali okolicznościowe pamiątki.

NOC BELFRÓW to wydarzenie, podczas którego podsumowaliśmy miniony rok szkolny. Ten czas był dla nas wszystkich wyjątkowy. Szkoła przeniosła się do sieci. Wspólnie zastanowiliśmy się nad tym czy był to stracony czas. Znaleźliśmy plusy i minusy edukacji zdalnej.

Było to spotkanie online w bardzo luźnym, wieczorowym klimacie. Podzieliliśmy się swoimi pomysłami, wrażeniami, wnioskami z minionego roku. Podsumowaliśmy także pracę naszych bibliotecznych Sieci „Cyfrowy nauczyciel” i „Uczę nowocześnie”. 

Dziękujemy za aktywny udział i  włączenie się do dyskusji! 

Spotkanie odbyło się w formie online na naszej Bibliotecznej Platformie Zdalnej Edukacji MOODLE 16 czerwca o godzinie 18:00.

Widzimy się za rok! :) 

15 czerwca, tradycyjnie jak co roku, nasza biblioteka aktywnie uczestniczyła w Ogólnopolskim Święcie Wolnych Książek. Tegoroczna akcja bookcrossingu odbywała się w plenerze. Przy pięknej pogodzie panie bibliotekarki przygotowały oznakowane pakiety książek do uwolnienia, dwukołowe pojazdy, spakowały do koszyków książki, do plecaków uśmiechy i wyruszyły na chełmską ścieżkę rowerową.  Na ścieżce można było spotkać zapalonych cyklistów, którzy wczesną popołudniową porą korzystali  ze słonecznej pogody. Uwolnione książki pozostawały na trasie w miejscach przeznaczonych do relaksu, na stolikach i ławkach. Regenerujący siły rowerzyści z chęcią wdawali się w pogawędkę, a zaintrygowani akcją mieli okazję wybrać  książkę dla siebie bezpośrednio z koszyków rowerowych. Szlak uwolnionych książek zakończył się w Pstrągowie. Właścicielka urokliwego zajazdu, pani Izabela, chętnie udzieliła schronienia książkom w miejscu przyciągającym wzrok wszystkich odwiedzających, a  bibliotekarki ugościła wyśmienitą kawą i pysznym sernikiem.  Droga powrotna utwierdziła nas w przekonaniu, że formuła akcji osiągnęła zamierzony cel, książki zyskały drugie życie. Uwolnione egzemplarze po godzinie odnalazły nowych właścicieli, niektórzy już na ścieżce rowerowej rozpoczęli czytelniczą przygodę z uwolnionymi książkami.

GALERIA

14 maja odbyła się trzecia edycja Otwartego Dyktanda Bibliotecznego „Spisz się!”.  Potyczki ortograficzne, organizowane w czasie Tygodnia Bibliotek, na stałe weszły do harmonogramu majowych wydarzeń bibliotecznych i skierowane były do mieszkańców  miasta  Chełm i powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego, którzy ukończyli 16 rok życia.

Organizacja dyktanda wpisała się w ogólnopolskie obchody Roku Lema,  dlatego tekst, opracowany przez p. Beatę Tomaszewską nauczyciela polonistę II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie dotyczył twórczości autora.

Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydenta Miasta Chełm Jakub Banaszek,  patronat medialny Super Tydzień Chełmski oraz Radio Bon Ton.

Do komisji dyktanda zaprosiliśmy p. Beatę Patkowską konsultanta Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie oraz p. dr Mirosławę Kawecką kierownika Katedry Slawistyki PWSZ w Chełmie.

Ze względu na panujące obostrzenia do udziału w konkursie mogliśmy zaprosić ograniczoną liczbę uczestników, 9 osób.

Zwycięzcą została pani Ewa Makucewicz, która popełniła najmniejszą ilość błędów i otrzymała nagrodą główną. Wyróżnienia uzyskali: Łukasz Łoza, Nikoleta Kalińska i Filip Langiewicz, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcy oraz osobom wyróżnionym. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w naszym wydarzeniu i zapraszamy za rok.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie
Partnerzy: Kuratorium Oświaty w Lublinie, Delegatura w Chełmie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Chełmie

Konferencja została zorganizowana w ramach Tygodnia Bibliotek. Skierowana była do nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Problematyka wydarzenia była odpowiedzią na zgłaszane przez Państwa potrzeby dotyczące realizacji podstawy programowej oraz aktualnych problemów nastolatków. Podsumowaliśmy wpływ nauczania zdalnego na uczniów oraz przygotowaliśmy się na ich powrót do szkół. Zapoznaliśmy Państwa z ofertą edukacyjną Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie w ramach wspomagania placówek oświatowych. 

Tematy:

 • Realizacja podstawy programowej w dobie pandemii - Krystyna Sawicka, Kuratorium Oświaty w Lublinie, delegatura w Chełmie
 • Nastolatek w nauczaniu zdalnym - jak motywować do nauki?Małgorzata Wójcik, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Chełmie
 • Co zrobiliśmy a co przed nami? - wspomaganie placówek oświatowych w czasie pandemii - Magdalena Machowicz, Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

Udział w konferencji wzięło 81 nauczycieli. Dziękujemy!

OBEJRZYJ NAGRANIE KONFERENCJI 

W kwietniu odbyło się drugie spotkanie sieci UCZĘ NOWOCZEŚNIE w formie online. Na spotkaniu porozmawialiśmy o tym, jak ważne jest wprowadzanie elementów kodowania i programowania już na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Przedstawiłyśmy narzędzia i materiały wspomagające proces nauczania, które będziecie mogli wykorzystać na zajęciach z najmłodszymi. 

Spotkanie pod hasłem "Elementy kodowania i programowania w edukacji najmłodszych" poprowadziły: koordynator sieci Joanna Sobańska i Magdalena Machowicz (Centrum Zastosowań TIK). Dziękujemy za tak liczny i aktywny udział w spotkaniu!

OBEJRZYJ NAGRANIE ZE SPOTKANIA

W kwietniu odbyło się drugie spotkanie sieci CYFROWY NAUCZYCIEL w formie online. Tym razem porozmawialiśmy o narzędziach angażujących uwagę uczniów. Zaprezentowaliśmy aplikacje do tworzenia wspólnych adnotacji, współpracy wizualnej, grywalizacji oraz działań interaktywnych. Podpowiedzieliśmy, jak sprawić by nasi uczniowie się nie rozpraszali i nie tracili zainteresowania. Udowodniliśmy, że przy odpowiednim planowaniu i narzędziach, nawet nauczanie zdalne może być skuteczne. 

Spotkanie pod hasłem "Angażujemy uczniów - 10 TOP narzędzi" poprowadziły: koordynator sieci Magdalena Machowicz i Joanna Sobańska (Centrum Zastosowań TIK). Dziękujemy za tak liczny i aktywny udział w spotkaniu!

OBEJRZYJ NAGRANIE ZE SPOTKANIA

Ogłoszony przez UNESCO Światowy Dzień Poezji powołany został z myślą o promocji czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji. Nasza biblioteka od wielu lat tego dnia organizowała szereg imprez. Odbywały się spotkania autorskie, wystawy, sympozja. Był maraton czytania wierszy. W tym roku obchody przybrały inną formę i nic nie przeszkodziło, by zajrzeć do tomików ulubionych poetów. Powstał krótki film z udziałem chełmskich poetek. Panie Diana Cichocka, Marta Daniłowicz, Róża Gwarda, Anna Nazar, Teresa Pyc prezentowały wybrane przez siebie utwory  na ekranie. Zapraszamy do poznania naszych sympatycznych Dam, obejrzenia i posłuchania wzruszających wierszy. Film cieszy się zainteresowaniem, „bije rekordy oglądalności”- w ciągu 4 dni 508 wyświetleń!

Wydarzenie Damy chełmskiej poezji przyjmie formę cykliczną - wystąpią kolejne Damy. 

OGLĄDAJ SPOTKANIE Z POEZJĄ 

 

W drugim tygodniu ferii zimowych 2021 odbył się cykl szkoleń online EWALUACJA-KREATYWNOŚĆ-MOTYWACJA, zorganizowany na Bibliotecznej Platformie Zdalnej Edukacji MOODLE. Przez 5 dni nauczyciele z całego kraju mieli możliwość obejrzenia szkoleń w formie krótkich nagrań video. Tematyka była odzwierciedleniem oczekiwań nauczycieli wyrażonych w ankietach. W ramach cyklu odbyły się 3 szkolenia prowadzone przez pracowników Centrum Zastosowań TIK:

 • Ewaluacja pracy nauczyciela - narzędzia TIK (Magdalena Machowicz)
 • Zrób to sam! Tworzenie własnych materiałów dydaktycznych (Joanna Sobańska)
 • Motywowanie do nauki poprzez promocję efektów pracy (Mariusz Fajman)

Zainteresowanie szkoleniami feryjnymi przeszło nasze oczekiwania! Wydaliśmy rekordową ilość certyfikatów (404!). Otrzymaliśmy mnóstwo pozytywnych i motywujących opinii. Dziękujemy nauczycielom za aktywny udział! Już szykujemy nowe kursy! Bądźcie z nami na bieżąco!

19 listopada odbyła się VI Konferencja z cyklu Skuteczne Nauczanie. W tym roku tematem przewodnim było cyfrowe i kreatywne wsparcie edukacji zdalnej. Przedstawiliśmy mnóstwo ciekawych inspiracji i przykładów dobrych praktyk, które wspomogą rozwój jakości zdalnego nauczania.

Konferencja skierowana była do dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotów, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych.

Była to nasza pierwsza WIRTUALNA KONFERENCJA EDUKACYJNA. Spotkanie odbyło się w formie ONLINE na platformie clickmeeting, składało się z trzech głównych modułów, zróżnicowanych pod względem tematycznym:

 • Zasoby i narzędzia – przegląd aplikacji, Mariusz Fajman
 • Digital storytelling – nowa jakość opowiadania, Magdalena Machowicz
 • Edukacyjne formy interaktywne, Joanna Sobańska

Prelegentami tegorocznej konferencji byli pracownicy Centrum Zastosowań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie)

W konferencji udział wzięło 121 nauczycieli z całego kraju. Dziękujemy! Mamy nadzieję, że spełniliśmy Państwa oczekiwania i nabyte umiejętności wykorzystają Państwo w swojej pracy. 

11 lutego z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2020 odbyło się szkolenie pt. „Zagrożenia w Internecie – zapobieganie – reagowanie” skierowane do nauczycieli, pedagogów szkolnych, wychowawców m. Chełma i powiatów chełmskiego, krasnostawskiego oraz włodawskiego. Każdego roku głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu. Podczas edycji 2020 szczególną uwagę zwraca się na istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Prelegentami szkolenia, zorganizowanego przez p. Ewę Wojtas, byli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie: podkomisarz Marcin Czuryszkiewicz i młodszy aspirant Robert Kopeć oraz Komendy Miejskiej Policji w Chełmie : podkomisarz Ewa Czyż i młodszy aspirant Katarzyna Kaszuba. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie były założenia i wdrażanie programu „Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY”, realizowanego w Lublinie. Poznali także szkolne procedury reagowania wobec ofiary cyberprzemocy oraz szkolne procedury postępowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy. W spotkaniu wzięło udział 45 nauczycieli, wychowawców i pedagogów, którzy oprócz pogłębienia swojej wiedzy mieli też okazję do wymiany doświadczeń i bezpośrednich rozmów z funkcjonariuszami policji.  Szkoleniu towarzyszyła wystawa książek i zbiorów multimedialnych z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie, tematycznie związanych z bezpieczeństwem w sieci.

Pierwszy listopada to dla Polaków szczególna data. Każdego roku kierujemy swoje myśli ku tym, których nie ma już wśród nas. Wspominamy naszych bliskich, przyjaciół, sąsiadów, znajomych. Czasem zapalamy lampki na grobach obrońców ojczyzny lub samotnych, bezimiennych mogiłach, którymi nie ma się już kto zaopiekować.   Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie i Chełmska Grupa Literacka „Lubelska 36” zorganizowały wieczór poświęcony pochodzącym z Ziemi Chełmskiej zmarłym literatom.

„Zaduszki Literackie”, bo tak nazywał się wieczór wspomnieniowy, zorganizowane zostały w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie, przy ul. H. Wieniawskiego 15 dnia 5 listopada bieżącego roku o godzinie 16:30. Podczas nastrojowego, pełnego liryki spotkania zaprezentowano sylwetki i twórczość ośmiu zmarłych w ostatnich latach literatów z Chełma i okolic:  Bronisławy Fastowiec,  Lucyny Lipińskiej,  Edwarda Franciszka Cimka,  Mariusza Kargula,  Mariana Janusza Kawałko, Adama Kędzierawskiego,  Arkadiusza Sanna i Jerzego Tuszewskego. Teksty czytali pracownicy biblioteki z panią dyrektor Małgorzatą Lachowska, nauczyciele chełmskich szkół, oraz członkowie Chełmskiej Grupa Literackiej „Lubelska 36”: p. Iwona Chudoba, p. Danuta Kurczewicz, p. Teresa Pyc, p. Maria Zaręba, p. Waldemar Taurogiński. Spotkanie podzielone zostało na trzy części: w pierwszej przedstawiono teksty nieżyjących literatów, część drugą stanowił mini recital chełmskiego barda Marka Miszczuka, zaś w trzeciej swoje wiersze poświęcone zmarłym czytali: p. Danuta Kurczewicz, p. Teresa Pyc, krasnostawska poetka p. Marzena Podkościelna i p. Waldemar Taurogiński.  

Literackim Zaduszkom towarzyszyła stworzona przez pracowników Wydziału Informycyjno-Bibliograficznego wystawa prezentująca sylwetki nieodżałowanych Literatów, oraz przygotowana przez Wypożyczalnię Książek wystawa książek poetyckich będących w zbiorach biblioteki. Wystawy można będzie jeszcze, obejrzeć w najbliższych tygodniach w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej. Nad całością wydarzenia czuwał zespół pracowników Wydziału Informycyjno-Bibliograficznego.

Fotorelacja z Chełmskich Zaduszek Literackich