Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Otwartego Dyktanda Bibliotecznego „Spisz się!” organizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie. Dyktando ma charakter otwarty - skierowane jest do uczniów wszystkich szkół miasta Chełm, powiatu chełmskiego, włodawskiego, krasnostawskiego oraz osób dorosłych. Organizacja wydarzenia jest kontynuacją obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

II Otwarte Dyktando Biblioteczne to wydarzenie, którego celem jest promowanie poprawnej polszczyzny, doskonalenie umiejętności prawidłowej  pisowni polskiej oraz motywowanie do współzawodnictwa w „ortograficznych potyczkach”.

Uczestników konkursu obowiązuje znajomość reguł ortograficznych oraz zasad interpunkcyjnych, a także umiejętność właściwego ich zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem pisowni wyrazów związanych z ważnymi postaciami i wydarzeniami historycznymi.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Organizatora w dniu wydarzenia (lub wcześniej) w przypadku osób dorosłych podpisanej zgody na publikację wizerunku, w przypadku osób niepełnoletnich podpisanej  zgody rodzica/opiekuna prawnego  na udział w Dyktandzie – pliki do pobrania na stronie www.

Osoba, która najlepiej napisze dyktando otrzyma nagrodę główną - smartwatch.

Udział w dyktandzie można zgłosić do dnia 07.05.2019 r.:

  • poprzez formularz zgłoszeniowy,
  • osobiście  - Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie ul. H. Wieniawskiego 15, Centrum Zastosowań TIK (pok. nr 4),
  • telefonicznie - 82 562 24 81

REGULAMIN DYKTANDA

Patronat honorowy:  Prezydent Miasta Chełm  Jakub Banaszek

    Patronat medialny: