O Biuletynie

Biuletyn jest wspólnym przedsięwzięciem bibliotekarzy szkolnych oraz pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie. Jego zadaniem jest wspieranie nauczycieli w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej, popularyzacja różnorodnych form pracy bibliotek, wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli bibliotekarzy.

Czasopismo będzie bezpłatnie przekazywane do poszczególnych bibliotek szkolnych. Zainteresowane biblioteki proszone są o odbiór biuletynu w Czytelni (codziennie w godzinach pracy biblioteki, informacje pod numerem tel. 82/ 562 24 87).

 Zachęcamy nauczycieli bibliotekarzy do zamieszczania na łamach biuletynu własnych publikacji, artykułów, materiałów dydaktycznych.


Spis treści poszczególnych numerów: