• Włączenie się biblioteki w obchody Roku Chopinowskiego (m.in. wystawy: „Śladami Chopina w Warszawie i na Mazowszu”, „Rysunki satyryczne Zbigniewa Jujki”, „ Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel”, zestawienie: Fryderyk Chopin. Bibliografia podmiotowo – przedmiotowa, projekcje filmów fabularnych i dokumentalnych o życiu i twórczości kompozytora, „Artysta znany na całym świecie”- zajęcia dla przedszkolaków i uczniów nauczania zintegrowanego)
 • Włączenie się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2010 (formy: konkurs plastyczny „Bezpiecznie korzystaj z Sieci”, szkolenie dla nauczycieli „Cyberprzestępczość” przeprowadzone przez funkcjonariuszy policji, zajęcia feryjne dla dzieci, wystawa materiałów bibliotecznych dotyczących problemu cyberprzestępczości, zestawienie bibliograficzne pt. „Cyberprzestępczość, cyberprzemoc”)
 • 14. edycja Giełdy Szkół - autorskiego programu dyr. M. Praxmajer (poprzednie nazwisko Szynal)
 • Organizowanie różnorodnych konkursów dla uczniów i nauczycieli (m. in. „Mój pomysł na dodatkową godzinę”, "Od zmierzchu do świtu", „Moja ulubiona lektura w komiksie”
 • Zorganizowanie wypoczynku feryjnego dla dzieci i młodzieży (formy: spotkania z filmem pod hasłem "Cziłała kontra Garfield, czyli psy i koty w filmie”, korzystanie z zasobów Internetu i gier dydaktycznych)
 • Organizowanie Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy” (formy: konkursy, gry i zabawy dla uczniów klas młodszych, zajęcia edukacyjne, biesiada czytelnicza, spotkanie autorskie z Dianą Cichocką, projekcje filmów i bajek, uroczyste obchody „Dnia Bibliotekarza”)
 • Organizowanie wystaw tematycznych, okolicznościowych, popularyzujących zbiory („Piotr Bakun – fotografia”, „Papież Jan Paweł II” - wystawa kolekcjonerska, „Wielkanocny czas – w kręgu tradycji i zwyczajów”, „Europejscy bajkopisarze”, „1410 – 2010 GRUNWALD : 600 lat chwały”, „Wakacyjne podróże – polskie miasta”, „Brzechwa nie tylko dla dzieci”
 • Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli bibliotekarzy: m.in. „Nauczyciel bibliotekarz XXI wieku”, „Jak wprowadzać młodzież w świat mediów”, „Twórczy nauczyciel – twórcza edukacja”
 • Uczestniczenie w Warszawskich Targach Książki oraz w 55. Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie
 • Organizacja wypoczynku letniego (formy: spotkania z filmem pod hasłem „Stare i nowe przeboje kinowe”, surfowanie w sieci)
 • Organizowanie wystaw edukacyjnych we współpracy z różnymi instytucjami: „Zaplute karły reakcji... Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956”; „Można odejść na zawsze, by stale być blisko”- Ksiądz Jan Twardowski w fotografii Czesława Czaplińskiego; "Z mediami przez wieki"; „Nieprzetarte szlaki w moim regionie”; „Patrzeć z nadzieją”, „Wystawa zbiorowa twórców z powiatu chełmskiego laureatów Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości”, „Izraelska ilustracja dziecięca”
 • Zorganizowanie we współpracy z fundacjami warsztatów dla nauczycieli: „Jak uczyć o mediach”; „Żywioły”; „W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku”

 • „Książka pod każdą choinkę” - przeprowadzenie akcji zbierania książek dla dzieci z biednych rodzin, podopiecznych Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie